فیض الله ذکی: 2میلیون نفر در افغانستان بیکار هستند

اطلاعات روز: مقام‌های حکومت افغانستان می‌گویند که میزان بیکاری در کشور 24 درصد بوده و 2 میلیون نفر بیکار هستند.
وزارت کار و امور اجتماعی اخیرآ کنفرانس دو روزه‌ی را در مورد راهکارهای بیکاری در کابل برگزار کرد.
فیض الله ذکی وزیر کار و امور اجتماعی کشور امروز( دوشنبه، 10 ثور) در این کنفرانس گفت که با وجود تلاش‌های حکومت برای حل معضل بیکاری در کشور هنوز هم دو میلیون نفر بیکار هستند.
وی تأکید کرد که این وزارت کنفرانس دو روزه‌ی را به منظور یافتن راه حل‌های عملی برای ایجاد زمینه‌های اشتغال، تربیت نیروی کار و افزایش نقش دولت و بخش خصوصی در روند اشتغال زایی برگزار کرده است.
آقای ذکی افزود که در این کنفرانس بیش از 200 متخصص عرصه کار و اشتغال از نهادهای مختلف دولتی و خصوصی شرکت کرده اند، در 9 بخش روی چگونگی اشتغال زایی برای نیروی بیکار کشور گفت‌وگو می‌کنند.
از سوی هم عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی می‌گوید که حکومت در راستای تطبیق و عملی شدن تعهداتش در مورد حل معضل بیکاری ناکام بوده است.
وی گفت که از سال 2014 به این سو معضل بیکاری به دلیل خروج نیروهای خارجی از افغانستان افزایش یافته است.
او تأکید کرد که پس از سال 2014 توجه حکومت بیشتر روی تأمین امنیت بوده تا اشتغال‌زایی و کاریابی.
آقای عبدالله فساد اداری را مانع رشد سکتور خصوصی و رشد اقتصادی کشور خواند.
بیشتر بخوانید: https://www.etilaatroz.com/60115/