دیدبان شفافیت: 57درصد آموزگاران مکاتب ظرفیت تدریس معیاری را ندارند

اطلاعات روز: نتایج بررسی دیدبان شفافیت از وضعیت آموزش و پرورش در معارف کشور نشان می‌دهد که 57درصد از آموزگاران مکاتب ظرفیت تدریس معیاری را ندارند .
یافته‌های دیدبان شفافیت افغانستان هم‌چنان نشان می‌دهد که 70درصد دانش‌آموزان به کتاب‌های درسی دسترسی ندارند.
سید اکرام افضلی، رییس نهاد دیدبان شفافیت افغانستان امروز(چهارشنبه،12ثور) در یک نشست خبری گفت که این نهاد کیفیت آموزش و پرورش را در 10 ولایت افغانستان مورد ارزیابی قرار داده است.
آقای افضلی گفت که بررسی این نهاد به صورت نمونه‌یی از 276مکتب در ده ولایت افغانستان انجام شده است.
وی افزود که تنها 43 درصد آموزگاران در مکاتب حداقل ظرفیت تدریس معیاری را دارند و 57 درصد از آموزگاران این ظرفیت را ندارند.
آقای افضلی می‌گوید که هشت هزار مکتب در افغانستان ساختمان ندارد و دانش‌آموزان در فضای باز و نامناسب مصروف آموزش هستند.
وی می‌گوید که با وجود میلیاردها دالر کمک و سرمایه گذاری برای بهبود معارف؛ با آن هم وضعیت زیربنایی و کیفیت آموزش کشور خیلی پایین است.
براساس بررسی نهاد دیدبان شفافیت‌نبود مدیریت لازم، حساب دهی شفاف و فساد گسترده سبب شده که بیشتر پول‌های وزارت معارف هدر برود.
اما وزارت معارف می‌گوید که ناامنی، کمبود منابع مالی و سیستم مغلق اداری از چالش‌های عمده‌ی این وزارت است.
سردار محمد رحیمی، معین سواد آموزی وزارت معارف گفت که برنامه‌ی اصلاحی وزارت معارف ساخته شده است.
وی تأکید کرد که سال جاری سال حمایت از معارف است و مردم باید با حکومت در راستای بهبود معارف کار کنند.
براساس گزارش‌ اداره‌ی بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان(سیگار) از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۴ بیشتر از ۷۵۹۶ میلیون دالر برای حمایت از روند آموزش و پرورش در افغانستان کمک شده است.