توزیع کمک‌های زراعتی برای بیش از 5 هزار کشاورز بامیانی

توزیع کمک‌های زراعتی برای بیش از ۵ هزار کشاورز بامیانی

مسئولین اداره‌ی زراعت بامیان، جهت ارتقای مصئونیت غذایی و معیشت خانواده‌ها، برای بیش از ۵ هزار دهقان و مالدار در این ولایت، کود کیمیاوی، مواشی و علوفه توزیع نموده است.

عبدالوهاب محمدی رئیس سکتور زراعتی در ولایت بامیان به رسانه‌ها گفت، برنامه مصؤنیت غذای و معیشت برای خانواده‌ها، به صورت مشترک توسط ریاست زراعت بامیان و سازمان حمایت غذایی (FBO) تطبیق و توسط بخش انکشافی سفارت سویس تمویل شده است. در این برنامه برای ۵ هزار دهقان ۷۵۰ تن کود کیمیاوی، به ارزش پنج صد هزار دالر امریکای توزیع می‌شود و برای هر دهقان یک بوری کود سیاه (DAP ) و دو بوری کود سفید (UREA) کمک صورت می‌گیرد.

آقای محمدی در ادامه گفت: این پروگرام در چهار ولسوالی مرکز، یکه‌ولنگ نمبر۱، یکه‌ولنگ نمبر۲ و پنجاب همزمان شروع شده است و زمین‌داران که کمتر از یک الی دو جریب زمین دارند و خانواده‌های بی‌بضاعت که توانایی خرید کودهای کیمیاوی از بازار را ندارند، شامل این برنامه اند. کمک‌ها به صورت کاملاً رایگان توزیع می‌شود.

آقای محمدی گفت: هدف از توزیع کمک به دهقانان این است که تولید کچالوی با کیفیت را در این ولایت افزایش بدهیم.»

 آقای محمدی در ادامه گفت: ما دهاقین را در قرعه و قصبات به اتحادیه‌ها و گروه‌های تولید کچالو تقسیم نمودیم که از آغاز سال جاری تا کنون کمک‌های تخنیکی را برای سهولت و بلند رفتن میزان تولید کچالو انجام داده و می‌دهیم.

عوض‌علی یکی از باشنده‌های ولایت بامیان در رابطه به کمک‌ها به روزنامه اطلاعات روز گفت: از آن‌جای که زمین زیاد ندارم و امسال نیز خشک‌سالی است، همین مقدار کود برای ما خوب بوده و مشکل مارا حل می‌کند.

ولایت بامیان بهترین زمینه برای زراعت و مالداری می‌باشد. به همین خاطر هفته‌ی گذشته از طرف ریاست زراعت و مالداری این ولایت برای ۲۰۰ خانواده، مواشی توزیع شده است، آقای محمدی در این رابطه نیز گفت: هفته قبل برای ۲۰۰ خانواده دو تا دو تا گوسفند شیر ده بره‌دار، توزیع کرده ایم.

آقای محمدی افزود: همچنین برای خانواده‌های بی‌بضاعت که معیشت زندگی‌شان وابسته به مالداری است، ۱۰۰ کیلوگرام علوفه خشک، ۵۰ کیلوگرام کنجاره و ۵۰ کیلوگرام سبوس توزیع نموده و همچنان تداوی مواشی آنها را از آغاز الی ختم سال تحت حمایت قرار داده‌ایم.

جمیله یکی دیگر از باشنده‌های ولایت بامیان، از منطقه‌ی «شیبرتو» از مربوطات مرکز بامیان، به روزنامه اطلاعات روز گفت: از طرف ریاست زراعت برای ما گوسفند توزیع شده و امروز بخاطر گرفتن علوفه برای گوسفندان آمده‌ام.

خشک‌سالی و تأثیرات آن بالای زندگی مردم

امسال در اثر نباریدن برف و باران اکثر ولایات افغانستان، خشک‌سالی را تجربه می‌کنند. این امر یک خطر جدی برای زراعت و مالداری محسوب می‌شود. ولایت بامیان نیز از این امر متضرر است. چنانچه نسبت به سال‌های قبل ۴۰ الی ۵۰ درصد کاهش در میزان بارندگی را شاهد بوده است. این در حالی است که بیش از ۸۰ درصد از باشنده‌های این ولایت از طریق مالداری و زراعت معیشت و زندگی خویش را تأمین می‌نماید.

عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت و مالداری ولایت بامیان در باره‌ی مبارزه با خشک‌سالی می‌گوید، با پیش‌بینی‌های وزارت زراعتی و بارندگی‌های اخیر، ما تراکتورهای را در خدمت دهقانان قرار داده‌ایم که اقدام به کشت گندم للمی نمایند. این امر باعث امیدواری دهاقین شده است. آقای محمدی در ادامه گفت: برنامه‌ی که با در نظرداشت تغییر اقلیم و توسعه‌ی کشت للمی روی دست گرفتیم، در مجموع بیش از ۱۵۰۰ هکتار را تحت زرع آورده‌ایم. آقای محمدی نیز افزود: با آن‌ که این کمک‌ها و تدابیر را در نظر گرفته‌ایم، اما متاسفانه دو ولسوالی ورس و سیغان همچنان در تهدید شدید خشکسالی قرار دارند.

این در حالی است که چندی پیش، مقام ولایت بامیان طی یک نشست خبری اعلان نموده بود که بیش از ۵۰ درصد از دهاقین این ولایت در معرض شدید خشک‌سالی قرار دارند.