مراکز بسته‌ی ثبت نام؛ چالش امنیت در ولایت بادغیس

مراکز بسته‌ی ثبت نام؛ چالش امنیت در ولایت بادغیس

نجیب‌الله سعادت-هرات


همزمان با شروع ثبت نام رأی دهندگان در کل کشور، این روند در ولایت بادغیس نیز شروع شد. اما به دلیل آنچه که چالش‌های امنیتی گفته می‌شود، روند ثبت نام در ولایت بادغیس به کندی پیش رفته و پیش‌بینی می‌شود کم‌تر از 70 درصد مردم از ثبت نام محروم مانده‌اند.

حملات طالبان مسلح به مراکز ثبت نام رای دهندگان ، کشته شدن چندین سرباز امنیتی و مسدود بودن ده‌ها مرکز ثبت نام رای دهندگان از جدی‌ترین چالش‌های سد راه روند ثبت نام رای دهندگان در این ولایت خوانده می شود.

مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان در مرکز ولایت بادغیس (شهر قلعه نو) با چالش‌های زیادی سپری شده است.

مصطفی مصدق، رییس کمیسیون ولایتی انتخابات بادغیس به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که روند ثبت نام رای دهندگان در مرکز شهر، ولسوالی‌ها و روستاهای این ولایت با چالش‌های به همراه بوده که هنوز وجود دارد.

آقای مصدق گفت: «چالش‌های زیادی را ما تا به حال سپری کردیم. بدامنی و مشکلات امنیتی باعث شده تا ما نتوانیم مراکز زیادی را باز کنیم و کارهای خود را درست انجام بدهیم».

آن گونه که رییس کمیسیون مستقل انتخابات بادغیس می‌گوید، بیش از نیمی از مردم این ولایت از حق ثبت نام و رای دادن در این ولایت محروم شده‌اند.

بسته بودن مراکز ثبت نام در مرکز بادغیس

۲۴ مرکز ثبت نام رای دهندگان در مرکز بادغیس وجود داشته که از این میان تنها ۲۰ مرکز باز شده و چهار مرکز دیگر به دلایل تهیدات امنیتی در مرکز این ولایت بازنشده است.

رییس کمیسیون ساحوی انتخابات بادغیس می‌گوید که این مراکز مسدود شده در ۵ تا ۸ کیلومتری مرکز شهر قلعه نو واقع بوده که نیروهای امنیتی نتوانسته‌اند این مراکز را تامین امنیت نمایند. وی گفت: «در مرحله‌ی نخست ما متاسفانه نتوانستیم چهار مرکز ثبت نام را در شهر قلعه نو باز کنیم. نیروهای امنیتی به ما وعده داده‌اند که باز می‌کنیم ولی باز نشد.»

در همین حال عبدالجلیل احمدیان یکی از فعالین مدنی بادغیس از محروم شدن مردم  این ولایت از روند ثبت نام رای دهندگان در مرکز این ولایت ابراز نگرانی می‌کند.

به گفته‌ی وی نزدیک به هفتاد درصد از مردم بادغیس از شرکت در انتخابات پیش رو (مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی‌ها) محروم شده‌اند. وی افزود: «این وضعیت برای مردم بادغیس قابل قبول نیست. هفتاد درصد مردم ما از ثبت نام بازمانده‌اند و نمی‌توانند در انتخابات اشتراک کنند. این نکته‌ی نگران کننده است برای ما».

به باور وی نیروهای امنیتی در امر تامین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان در آن ولایت ناکام بوده و نتوانسته‌اند امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان را تامین کنند.

ناکامی دولت در بازگشایی مراکز ولسوالی‌ها

اکثر مراکز ثبت نام رای دهندگان در مرکز ولسوالی‌ها و روستاهای بادغیس به دلیل تهدیدات امنیتی مسدود است و دولت نتوانسته است که این مراکز را باز نماید.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات بادغیس به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که این به دلیل تهدیدات بلند امنیتی در ولسوالی‌های این ولایت ٖآنها نتوانسته‌اند که این مراکز را در ولسوالی‌ها و روستاهای این ولسوالی‌ها بازگشایی کنند.

در مرحله‌ی دوم مراکز ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی‌ها و روستاهای ولسوالی‌های پنج‌گانه‌ی بادغیس اکثر مراکز ثبت نام رای دهندگان مسدود است و مردم نتوانسته اند که در این مراکز ثبت نام نمایند.

ولسوالی آبکمری بادغیس که یکی از ولسوالی‌های پرنفوس این ولایت است. دارای ۳۶ مرکز است که از این میان ۱۷ مرکز مسدود است و دولت نتواسته که این مراکز را بازگشایی نمایند.

به همین ترتیب ولسوالی مقر این ولایت ۹ مرکز ثبت نام داشته که دو مرکز آن به دلیل تهدیدات امنیتی مسدود و ۷ مرکز دیگر باز است.

ولسوالی قادس بادغیس که دارای ۴۲ مرکز است، از این ۴۲ مرکز ۳۹ مرکز مسدود است و تنها ۳ مرکز باز است که مردم توانسته‌اند در این ۳ مرکز ثبت نام نمایند.

در ولسوالی بالامرغاب این ولایت هفتاد درصد مراکز ثبت نام رای دهندگان مسدود است و مردم نتوانسته‌اند در این مراکز ثبت نام نمایند. در این ولسوالی ۳۳ مرکز وجود دارد که ۲۴ مرکز آن مسدود است.

ولسوالی جوند که یکی از ولسوالی‌های ناامن این ولایت است و طالبان مسلح در این ولسوالی حضور گسترده و فعال دارند، ۴۴ مرکز دارد که ۳۲ مرکز آن به دلایل تهدیدات امنیتی مسدود است.

تهدیدات امنیتی و عدم بازگشایی مراکز ثبت نام در ولسوالی‌های این ولایت باعث شده که صرفا ۶۵ هزار نفر درا این ولایت ثبت نام نمایند.