نیمروز نا‌آرام؛ جنجال‌های دنباله‌دار والی و رییس شورای ولایتی

نیمروز نا‌آرام؛ جنجال‌های دنباله‌دار والی و رییس شورای ولایتی

نجیب‌الله سعادت‌ـ هرات


مدیریت آب، مبارزه بافساد اداری و کشت مواد مخدر، وعده‌های انجینیرسمیع، در روز معرفی‌اش به عنوان والی جدید نیمروز در ماه جوزای سال ۱۳۹۴‌بود؛ اما حالا و بعد از گذشت سه سال از این وعدها، برخی از اعضای شورای ولایتی و ساکنان این ولایت وی را در قسمت عملی ساختن این وعدها ناکام می‌خوانند.
بازمحمد ناصر رییس شورای ولایتی نیمروز در گفت‌وگو با روزنامه‌ اطلاعات روز، والی این ولایت را فرد ناکارا،آغشته بافساد و مافیا توصیف می‌کند.
ناتوانی در قسمت تامین امنیت نیمروز، دست داشتن در فساداداری و عدم مدیریت از اتهاماتی اند که رییس شورای ولایتی نیمروز به والی این ولایت وارد می‌کند.
رییس شورای ولایتی نیمروز مدعی است که والی این ولایت توانایی رهبری و مدیریت نیمروز را ندارد و فردی است که به جای فکر کردن به منافع مردم این ولایت به دنبال تامین منافع شخصی خود است.

برپایی خیمه‌های تحصن
سه هفته می‌شود که برخی از ساکنان ولایت نیمروز با همراهی رییس شورای ولایتی این ولایت اعتراض‌های مسالمت‌آمیزی را علیه والی این ولایت به راه انداخته و خواهان برکناری انجینیر سمیع والی این ولایت از مقامش شده‌اند.
این معترضان با سردادن شعارهای علیه والی این ولایت از حکومت مرکزی می‌خواهند که وی را از مقامش برکنار کند. آن‌ها مدعی اند که والی این ولایت توانایی برقراری امنیت در این ولایت را ندارد و باید از مقامش برکنار شود.
بازمحمدناصر، رییس شورای ولایتی نیمروز که یکی از مخالفین سرسخت والی نیمروز است در محور این تظاهرات قرار دارد. وی مدعی است که مردم این ولایت از این وضعیت به تنگ آمده و دیگر حضور انجینیر سمیع به عنوان والی نیمروز را تحمل نمی‌کنند.
وی گفت: «در این مدت مردم نیمروز صبر کردند تا وضعیت بهتر شود، اما شما شاهد هستید که وضعیت امنیتی هر روز بدتر می‌شود. ترورها افزایش یافته. مردم به تنگ آمده و به خیابان‌ها ریخته اند.‌»
عبدالرووف محمودی، یکی از فعالین مدنی نیمروز به اطلاعات روز می‌گوید که فعالین مدنی از کارکرد والی این ولایت به گونه‌ی کامل رضایت ندارند. وی گفت: «فعالین مدنی چندین جلسه با والی داشته‌اند و خواسته‌های مشخص شان که خواسته‌های مردم نیمروز است را با وی شریک کردند اما از سوی والی به گونه‌ی دقیق به آن توجه نشده است.»
وی از حکومت مرکزی می‌خواهد که فرد دیگری را به جای آقای سمیع به عنوان والی نیمروز معرفی کند.
با این حال انجینیر سمیع والی نیمروز به روزنامه‌ اطلاعات روز می‌گوید که این تظاهرات سازماندهی شده است و توسط رییس شورای ولایتی نیمروز و برادرش رهبری و مدیریت می‌شود.
والی نیمروز می‌گوید که عده‌ی محدودی از مردم نیمروز به خاطر دریافت پول از سوی رییس شورای ولایتی در تظاهرات اشتراک کرده اند. وی مدعی است که رییس شورای ولایتی نیمروز به‌خاطر به خطر افتادن منافع شخصی‌اش این تظاهرات را برپاکرده است.
والی نیمروز می‌گوید: «همین رییس شورای ولایتی و برادرش پول و نان دادند تا در تظاهرات اشتراک کنند و بر علیه من شعار بدهند.»
والی نیمروز مدعی است که دوسیه‌ی اختلاس رییس شورای ولایتی را به محکمه جرایم سنگین سپرده است. وی مدعی است که جلو واردات سمنت بی‌کیفیت و بدون محصول شرکت واردکننده سمنت که مربوط رییس شورای ولایتی این ولایت است را گرفته است.
والی نیمروز می‌افزاید که هیئتی از سوی ریاست‌جمهوری برای بررسی این قضیه به نیمروز آمده و تحقیقات همه‌جانبه‌اش را به ریاست‌جمهوری سپرده و به زودی نتیجه‌ی این بررسی‌ها مشخص خواهد شد.

تا هنوز مشخص نیست که نتیجه‌ی این بررسی‌ها منجر به برکناری آقای سمیع می‌شود یا نه.