تصمیم تازه‌ی کمیسیون انتخابات: هیچ شهروندی در ولایت اصلی‌اش رییس ولایتی این کمیسیون تعیین نمی‌شود

اطلاعات روز: کمیسیون مستقل انتخابات در تصمیم تازه‌اش اعلام کرده است که هیچ شهروندی نمی‌تواند در ولایت اصلی‌اش به عنوان رییس ولایتی این کمیسیون انتخاب شود.

این کمیسیون می‌گوید قرار است که رییسان ولایتی این کمیسیون را تغییر دهد.

این نهاد می‌گوید که باشنده‌ی هر ولایت نمی‌تواند در ولایت خودش به عنوان رییس ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ایفای وظیفه کند.

کبرا رضایی، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات به روزنامه اطلاعات روز گفت که تغییر رییسان ولایتی‌ کمیسیون‌ها که در ولایت اصلی‌شان رییس است، مورد بحث این نهاد است.

او گفت که هنوز زمان آن مشخص نشده است که چه زمانی رییسان ولایتی کمیسون‌های انتخابات تغییر خواهند کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که  این تصمیم را ‌به منظور تامین شفافیت در انتخابات گرفته است.

برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه یکی از تعهدات اصلی رهبران حکومت وحدت ملی است.