MOF

«هماهنگی نهادهای مصرف‌کننده‌ی بودجه باعث مصرف 91 درصدی بودجه‌ی انکشافی شده است»

اطلاعات روز: وزارت مالیه‌ی کشور از مصرف بیش از 90 درصد بودجه‌ی انکشافی حکومت خبر داده و می‌گوید که هماهنگی و همکاری بسیار خوب نهادهای مصرف‌کننده‌ی بودجه با وزارت مالیه یکی از پنج دلیل مصرف 91 درصدی در این بودجه بوده است.

شمروز خان مسجدی،‌ سخن‌گوی وزارت مالیه امروز چهارشنبه (28 قوس) به روزنامه اطلاعات روز همچنان گفت که ساخت بودجه بر اساس واقعیت‌های عینی و ظرفیت‌های موجود، هماهنگی و همکاری میان ریاست‌های بودجه و خزاین این وزارت از دلایل دیگری بوده است که سبب شده بودجه‌ی انکشافی سال مالی 1397 بیشتر مصرف شود.

در کنار آن، سخن‌گوی وزارت مالیه افزود: «دلیل چهارم این بود که پروژه‌هایی که در سند بودجه‌ی انکشافی 1397 توسط وزارت‌های سکتوری گنجانیده شده بود،‌ پروژه‌های قابل تطبیق، موثر بود و مشکل‌زا هم نبود. دلیل پنجم نیز این بود که تدارکات این پروژه‌ها توسط اداره‌ی تدارکات ملی انجام می‌شد و مسایل اداری وقت این پروژه‌ها را نمی‌گرفت.»

از سویی هم،‌ آقای مسجدی گفت که حکومت افغانستان در سال مالی 1397 توانسته است 23 میلیارد دالر بیشتر از سال گذشته‌ی مالی به مصرف برساند.

او در عین حال گفت که حکومت افغانستان در سال جاری مالی بیشتر از 183 میلیارد افغانی عاید به‌دست آورده است که این رقم در مقایسه به سال مالی 1396 هشت درصد و در مقایسه به هدف تعیین شده از سوی صندوق بین‌المللی پول هفت درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این در حالی است که هدف تعیین شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در طول سال مالی 1397 خورشیدی،‌ 173.53 میلیارد افغانی بوده است.