اعضای جدید کمیسیون انتخابات، در انتظار حکم رییس جمهور کرزی

اطلاعات روز: کمیته‌ی گزینش از معرفی اعضای ارشد جدید انتخابات به رییس جمهور کرزی خبر داد. به گفته‌ی این کمیته، کار گزینش این اعضا در چوکات صلاحیت‌های این کمیته، تکمیل و به رییس جمهور کرزی پیش‌کش شده است. قرار است به زودی اعضای ارشد کمسیون مستقل انتخابات از سوی رییس جمهور کرزی معرفی گردند.

فضل هادی مسلم‌یار، سخن‌گوی این کمیته در کنفرانس خبری دیروز، از نهایی شدن گزینش افراد در پست‌های ارشد برای کمسیون مستقل انتخابات به رسانه‌ها خبر داد. به گفته‌ی مسلیم‌یار، کمیته‌ی گزینش طبق طرزالعملی که تعیین کرده بود، افراد را تعیین و به رییس جمهور کرزی معرفی نموده است.

به گفته‌ی آقای مسلم‌یار، 345 نفر به این کمیته‌ مراجعه و فورم‌ها را خانه‌پری نموده است. از مجموع 345 تن، تنها 269 تن توانسته اند اسناد خود کامل و به کمیته تحویل دهند. بعد از بررسی اسناد و مدارک افراد، به تعداد‌ 98 تن آنان در لیست برتر قرار گرفته و از آن میان 27 تن گزینش شده اند. قرار است که از این میان 9 تن آنان را رییس جمهور کرزی به حیث اعضای ارشد (کمیشنر) جدید کمیسیون انتخابات معرفی ‌نماید.

کمیته‌ی گزینش شش نفر عضو دارد که شامل رییسان مجلس نمایندگان، مجلس سنا، دادگاه عالی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون مستقل حقوق بشر و یک تن از نهادهای جامعه‌ی مدنی را شامل می‌شود. نهادهای جامعه‌ی مدنی تاهنوز نتوانسته اند که فرد واحدی را به این کمیته معرفی نمایند. به گفته‌ی مسلیم‌یار، دوتن به عنوان نماینده‌ی جامعه‌ی مدنی در این کمیته مراجعه نمودند که تنها یک‌تن آنان می‌تواند عضویت این کمیته را حاصل نمایند. نادر نادری و ایوب‌زاده‌ از جمله‌ی کاندیداهای نهادهای جامعه‌ی مدنی در کمتیه‌ی گزینش می‌باشد.

تعین افراد از سوی کمیته‌ی گزینش به اساس ماده‌ی 7 و 8 قانون انتخابات صورت گرفته است. به گفته‌ی عبدالهادی مسلیم‌یار، در تعیین افراد هیج‌گونه فشار سیاسی و نفوذ افراد دخیل نبوده و تنها اسناد و مدارک ارائه شده از سوی کاندیدان توانسته است که اعتماد کمیته‌ی گزینش را به خود جلب نماید.

مسلیم‌یار ضمن این‌ که ادامه‌ی این روند را از صلاحیت‌های رییس جمهور می‌داند، از رییس جمهور کرزی خواست تا اصل مشارکت و تعادل اقوام را با تساوی جنسیت که یکی از اصل‌های قانون می‌باشد، در نظر گرفته و اعضای ارشد جدید را تعیین نماید. کار کمیته‌ی گزینش در زمینه‎ی تعیین اعضای ارشد جدید کمسیون مستقل انتخابات با معرفی 27 تن از کاندیدان به مقام ریاست جمهوری اختتام یافت.

در لیست کاندیدان اعضای ارشد کمسیون مستقل انتخابات که از سوی‌ کمیته‌ی گزینش به رسانه‎ها داده شده، اسامی بعضی از اعضای کابینه‌ی قبلی، فعالان مدنی و استادان دانشگاه‌ها نیز دیده می‌شود. حد اقل درجه‌ی تحصیل برای این پست‌ها، لسانس می‌باشد. کاندیدان معرفی شده دارای درجه‌های تحصیلی لیسانس، ماستری و دکتورا بوده که بیش‌ترین آن را افراد دارای مدرک لسانس تشکیل می‌دهند.

لیست افرادی که از طرف کمیته‌ی گزینش به رییس جمهور کرزی معرفی شده‌اند قرار ذیل است: نورالحبیب نثار، با درجه‌ی تحصیلی دکتورا، جنیدالله ظهیر، ماستر، سید رحیم‌الله ستار، لسانس، عبدالرحمان هوتکی، ماستر، گلالی اسکزی، ماستر، شریفه زرمتی وردک، لسانس، عزیزه عدالت‌خواه، لسانس، اسدالله فلاح، لسانس، سریر احمد برمک، ماستر، عبدالغیور، لسانس، جارالله منصوری، لسانس، سیدفاروق عمر، لسانس، محمد علم‌ پیکان، ماستر، محمدحسین گرزیوانی، ماستر، قاضی ثریا احمدیار، لسانس، محمد عزیز بختیاری، ماستر، معصومه مرادی، ماستر، عبدالغنی کاظمی، لسانس، دین محمد جاوید، ماستر، لیلا احراری، ماستر، سلیمان حامد، لسانس، احمد یوسف نورستانی، لسانس، کشن سنگه هنریار، ماستر، حاجی امام‌قل صابر، لسانس، اجمل بلوچ‌زاده، لسانس، عبید خان نوری، ماستر و خواجه محمد صدیق صدیقی، لسانس.

‌ترکیب اقوام در این لست به این ترتیب است: 6 تن از پشتون‌ها، 5 تن از تاجیک‌ها، 4 تن از هزاره‌ها، 4 تن از ازبیک‌ها، 1 تن از سادات، یک تن ایماق، یک تن نورستانی، یک تن از هندوها، یک تن از ترکمن‌ها، یک تن از بلوچ‌ها، یک تن از پشه‌ای‌ها و یک تن از عرب‌ها. بحث ترکیب اقوام در ساختار تشکیلات ادارات دولتی از مسایلی است که در این اواخر بیش‌تر از سوی حکومت مطرح می‌گردد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.