اعضای ارشد کمیسیون مستقل انتخابات معرفی شدند

حامد کرزی، رییس جمهور اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات را منصوب کرد. رفیع فردوس، سخن‌گوی دبیرخانه‌ی شورای وزیران کشور به بی‌بی‌سی گفت: عبدالرحمان هوتکی، گُلالی اچکزی، شریفه زرمتی، احمد یوسف نورستانی، سریر برمک، لیلا احراری، عزیز بختیاری، محمد حسین گرزیوانی و سلیمان حامد، از سوی رییس جمهوری به ‌عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات منصوب شده‌اند.

از این 9 نفر، تنها محمدحسین گرزیوانی، قبلا نیز عضو کمیسیون انتخابات بود. اعضای کمیسیون انتخابات برای شش سال از سوی رییس جمهوری منصوب می‌شوند. رییس کمیسیون و رییس دارالانشا/ دبیرخانه، توسط خود این ۹ نفر انتخاب خواهند شد.

آقای کرزی اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات را از بین فهرست ۲۷ نفری که کمیته‌ی گزینش برای او فرستاده بود، انتخاب کرده است.

کمیته‌ی گزینش

پس از تصویب و اجرایی شدن قانون ساختار و اختیارات کمیسیون مستقل انتخابات‌ از سوی حامد کرزی، کمیته‌ی گزینش موظف به تهیه‌ی فهرستی برای نامزدان عضویت در کمیسیون شد. آن‌ها ۲۷ نفر را از میان ۲۴۹ متقاضی برگزیدند و به ریاست جمهوری معرفی کردند. کمیته‌ی گزینش متشکل از پنج مقام ارشد دولتی و یک فعال مدنی بود، هر‌چند عضو جامعه‌ی مدنی به دلیل اختلاف نظر میان فعالان مدنی مشخص نشد و به کمیته راه نیافت.

عبدالسلام عظیمی، سرپرست دادگاه عالی، عبدالرئوف ابراهیمی، ‌رییس مجلس نمایندگان، فضل‌هادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا، گل رحمان قاضی، رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و سیما سمر، رییس کمیسیون حقوق بشر اعضای این کمیته بودند.

پیش از این، گزینش و انتصاب اعضای کمیسیون مستقل انتخابات از اختیارات رییس جمهوری بود،؛ اما گروه‌های سیاسی و نهادهای مدنی نسبت به این موضوع انتقاد داشتند. نخستین انتخاباتی که توسط اعضای جدید کمیسیون انتخابات برگزار خواهد شد، انتخابات آینده‌ی ریاست جمهوری است که قرار است در ۱۶ حمل سال آینده برگزار شود.

اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات

عبدالرحمان هوتکی، پشتون، ۴۹ ساله، کارشناسی ارشد

گلالی اچکزی، پشتون، ۴۹ ساله، کارشناسی ارشد

شریفه زرمتی، پشتون، ۴۴ ساله، لسانس

سریر احمد برمک، تاجیک، ۳۶ ساله، کارشناسی ارشد

محمد حسین گرزیوانی، ازبک، ۵۷ ساله، کارشناسی ارشد

محمد عزیز بختیاری، هزاره، ۴۹ ساله، کارشناسی ارشد

لیلا احراری، سادات، ۴۴ ساله، کارشناسی ارشد

سلیمان حامد، ایماق، ۵۲ ساله، لیسانس

احمد یوسف نورستانی، نورستانی، ۶۴ ساله، دکترا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.