جامعه مدنی: روند گزینش‌ اعضای کمسیون انتخابات، شفاف نبوده است

اطلاعات روز: کمیته‌ی کاری مشترک جامعه‌ی مدنی معتد است که روند گزینش اعضای کمسیون مستقل انتخابات مورد پرسش قرار گرفته و باید در مورد آن بازنگری صورت گیرد. به باور‌ این کمیته، افرادی که به کمسیون مستقل انتخابات به حیث عضو معرفی گردیدند، از قبل تعیین شده بودند و توافق در زمینه صورت گرفته بود. به گفته‌ی آنان، ثبت سوانح و خانه‌پری فورم توسط سایر افراد برای مشروعیت‌بخشی روند بوده است، در حالی که تمام توافق‌ها در زمینه‌ی اعضای کمسیون مستقل انتخابات از قبل صورت گرفته بود.

کمیته‌ی کاری مشترک جامعه‌ی مدنی می‌گوید که نحوه‌ی عمل‌کرد اعضای کمیته‌ی گزینش زمینه را برای مهندسی شدن انتخابات باز نموده و باید در زمینه بازنگری صورت گیرد. در اعلامیه‌ای که از سوی این کمیته به نشر رسیده آمده است: «از نحوه‌ی عمل‌کرد اعضای کمیته‌ی گزینش جهت جلوگیری از حضور نماینده‌ی منتخب نهادهای مدنی در این کمیته، شدیدا نگران بوده و آن را شاخصه‌ی دیگری از مهندسی شدن انتخابات توسط عناصر قدرت‌مند در داخل حکومت می‌دانیم». این واکنش در حال از سوی نهادهای جامعه‌ی مدنی مطرح می‌گردد که کمیته‌ی گزینش از معرفی یک‌تن به عنوان نماینده‌ی جامعه‌ی مدنی در زمینه خود‌داری نموده است.

به باور‌ کمیته‌ی کاری مشترک جامعه‌ی مدنی، کمیته‌ی گزینش با جلوگیری از حضور نماینده‌ی جامعه‌ی مدنی، بعضی معیارها و اصولی را که باید در تعیین و معرفی افراد در نظر می‌گرفت، نادیده گرفته است. تجربه و مهارت در عرصه‌ی انتخابات، عدم وابستگی به گروه‌های سیاسی و سیاست‌مداران، رعایت برابری جنسیتی، عدم بررسی اتهامات فساد ادارای و عدم وابستگی به خود اعضای کمیته‌ی گزینش، از موارد مورد انتقاد کمیته‌ی کاری مشترک جامعه‌ی مدنی است. به باور آنان، افرادی که از سوی کمیته‌ی گزینش معرفی گردیده‌اند، به نحو‌ی وابستگی داشته و اتهامات وارده بر آن‌ها بررسی نشده است.

این کمیته تأکید دارد که وابستگی‌ها سبب می‌شود که به انتخابات شفاف و سالم لطمه وارد کند. به گفته‌ی اعضای این کمیته، در ظاهر روش و مکانیزم برای بهتر شدن روند پی‌گیری می‌شود؛ اما محتوا چیزی است که دلالت بر مهندسی شدن روند انتخابات دارد. به باور کمتیه‌ی کاری نهادهای جامعه‌ی مدنی، راه ندادن نماینده‌ی منتخت نهادهای جامعه‌ی مدنی و کنار زدن عضو خارجی کمسیون مستقل انتخابات، دال بر این موضوع است.

داوود مرادیان، یک تن از اعضای این کمتیه و تحلیل‌گر مسایل سیاسی معتقد است که عوامل خارجی و داخلی در مهندسی شدن انتخابات دخیل است. وی به نقل از مقام‌های بلندپایه‌ی تاجیکستان اظهار داشت که رییس آی اس آی در سفری که به تاجیکستان داشته، از آنان خواسته است که از کاندیدای واحد حمایت نموده و آنان نیز از آن حمایت می‌نماید. فعالیت‌های گسترده‌ی نیروهای استخباراتی کشورهای هم‌سایه و منطقه، همه و همه از عواملی خوانده شده‌اند که در انتخابات بی‌تأثیر بوده نمی‌توانند.

قبلا نیز اعضای کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد کمیته‌ی گزینش را خلاف قانون اساسی دانسته بودند؛ اما نهادهای جامعه‌ی مدنی ایجاد کمیته‌ی گزینش را قانونی دانسته و نحوه‌ی عمل‌کرد آنان را مغایر با قانون می‌دانند. کمتیه‌ی کاری مشترک نهادهای جامعه‌ی مدنی معتقد است که اقدام اخیر کمیته‌ی گزینش در برابر نماینده‌ی منتخب نهادهای جامعه‌ی مدنی در مغایرت صریح به بند 5 ماده‌ی هشتم قانون ساختار و صلاحیت‌های کمسیون مستقل انتخابات و حکم شماره‌ 263 ریاست جمهوری می‌داند. آنان معتقد است که این توطئه توسط اداره‌ی امور صورت گرفته است.

کمیته‌ی گزینش و اداره‌ی امور گفته‌اند که به خاطر این که نهادهای جامعه‌ی مدنی نتوانسته‌اند‌ نماینده‌ی واحدی را به کمیته‌ی گزینش معرفی نمایند، جای نماینده‌‌ی آن‌ها هم‌چنان خالی باقی ماند. به گفته‌ی کمیته‌ی گزینش و اداره‌ی امور، نادر نادری و ایوب‌زاده از جمله‌ی کاندیدانی بودند که از سوی نهادهای جامعه‌ی مدنی ‌به آن‌ها معرفی شده بودند. نهادهای جامعه‌ی مدنی این ادعای آن‌ها را رد نموده و می‌گویند که این توطئه‌ای است که توسط اداره‌ی امور علیه آنان اعمال شده است. به گفته‌ی ا عضای کمیته‌ی کاری مشترک نهادهای جامعه‌ی مدنی، ‌تنها کاندید نهادهای جامعه‌ی مدنی، نادر نادری بود‌ که از سوی اداره‌ی امور نادیده گرفته شده است.

نهادهای جامعه‌ی مدنی اعلام نمود، تلاش می‌نمایند تا انتخابات شفاف‌ و سالمی که بتواند منافع ملی، هویت ملی، وحدت ملی و مشروعیت نظام را زیر سوال قرار ندهد، برگزار گردد. به گفته‌ی اعضای نهادهای جامعه‌ی مدنی، باید تلاش شود که مشروعیت انتخابات لکه‌دار نگردد تا مبادا یک‌بار دیگر گرفتار انتخابات ناسالم و رییس جمهوری که از طریق این انتخابات معرفی می‌شود، نگردیم. انتخابات دور قبل با تقلب و چالش‌هایی مواجه بود که واکنش‌های جدی اپوزیسیون و کاندیدان را به هم‌راه داشت.

کمیته‌ی کاری مشترک نهادهای جامعه‌ی مدنی دراعلامیه‌ی خود از رییس جمهور کرزی خواسته است تا نقض صریح قانون توسط کمیته‌ی گزینش را بررسی و در زمینه بازنگری نماید. به گفته‌ی اعضای این کمیته، بر طرف نشدن این نقض قانون، سبب نگرانی‌های داخلی و بین‌المللی می‌شود.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *