«دوره‌ات پایان یافت، دولت موقت می‌خواهیم»

  1. بعد از ادا سلام برای یک دفعه کلپ جنگهای داخلی افشار جاده مکروریان و افشار را ببینید وبه اه و ناله یتیمان و بیوه ها که همین ها عذر و صلح را قبول نکردند کابل زیبا و مردم بی دفاع ان را تباه نمودند باز بالای شان اعتبار نمایید اینها باز هوس جنگ های داخلی و خونریزی در سر های شان چکر میزند

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.