کماندوهای افغانستان در عملیات ضد‌تروریستی نقش کلیدی دارند

 

اطلاعات روز: مقام‌ها می‌گویند که تعداد نیروهای زبده‌ی افغانستان اخیرا افزایش یافته و به 12 هزار نفر رسیده است که این امر سبب کاهش در میزان شورش‌گری در کشور است و کماندوهای ارتش ملی افغانستان به تدریج رهبری عملیات‌های ضد‌تروریستی در کشور را بر عهده گرفته‌اند. سازگاری فزیکی (بدنی) برای کماندو بودن در ارتش ملی افغانستان خیلی مهم است و اعتماد افغان‌ها نسبت به کماندو‌های ارتش ملی برای تأمین امنیت بیش‌تر می‌شود.

فردی می‌گوید که کماندوها با آموزش و تجهیزات مخصوص خود شان ارزش شان را در میدان جنگ در راستای صلح و ثبات درافغانستان به اثبات رسانده‌اند. با وجودی که عساکر دیگر هم این کار را کرده‌اند؛ اما کماندوها واقعا خاص اند. ‌مسعود رضایی، یک باشنده‌ی کابل‌ به سِنترل ایشیا آنلاین گفته است: «‌من شجاعت کماندوها در مقابله با شورشیان و خنثا کردن حمله‌های آن‌ها دیده ام». رضایی کماندوها در جریان حذف ملیشه‌هایی که در ماه سپتامبر سال 2011 در یک ساختمان نیمه‌کاره داخل شده بودند، دیده است.

محمد عارف، دکان‌دار در کابل‌ گفت: «‌کماندو‌ها توانستند ملیشه‌ها را با احتیاط و مهارت کامل، بدون این که افراد ملکی را درمعرض خطر قرار دهند، از پای درآوردند. توانایی‌های کماندوها قابل ستایش است و من به حیث یک افغان به کماندوهای کشورم افتخار می‌کنم».

شگفتی و حیرت آصف و رضایی در بین همه‌ی ‌افغان‌هایی که عملیات‌های کماندوها را دیده‌اند، وجود دارد. غلام رضا، یکی از کماندوهای افغانستان به سنترل ایشیا آنلاین گفته است که «‌من برای خدمت به مردمم به ارتش پیوستم و تا پای جانم از مردمم دفاع می‌کنم».

افغانستان تلاش دارد تا نیروهای کماندو را بیش‌تر تقویت کند که به تاریخ 11 جولای 800 افسر آموزش 12 هفته‌ای خود را تمام کرده و به جمع نیروهای ویژه‌ی افغانستان پیوستند که در حال حاضر تعداد آن‌ها به 12 هزار نفر می‌رسد. اززمان تشکیل این قوا در سال 2007، کماندو‌ها عملیات‌ها را هم‌راه با نیروهای ائتلاف به پیش می‌بردند و آن‌ها اکنون برای گرفتن مسوولیت بیش‌تر تأمین امنیت در کشور شان آمادگی می‌گیرند. کماندوها اولین عملیات موفق خود در جریان شب را در جولای 2012 انجام دادند و در ماه اپریل در اثر یک حمله، 22 شورشی را در ولسوالی باتی کوت ولایت ننگرهار از پای درآوردند.

جنرال نظیفه ذکی، نماینده‌ی مردم در پارلمان افغانستان گفت: «‌صرف جوانانی که از نظر فزیکی و روانی سالم باشند، در کماندوهای افغانستان جذب می‌شوند». وی کماندوهای افغانستان را بهترین بهترین‌ها می‌خواند.

  1. کماندوهای افغان واقعا بی نظیر هستند در منطقه به آن شرطیکه دولت مردان ما تهجیزات لازم را برایشان فراهم کنند من افتخارمیکنم به این شیر بچه های وطنم .الله اکبر یاوطن.یاکفن زنده باد افغانستان عزیز ما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.