دعوت عمومی مولوی مجیب‌الرحمان برای اجرای احکام شرعی