در حمله‌ی جنگنده‌های امریکایی در ولسوالی شیندند هرات ده‌ها نفر کشته شدند