Avatar

بسم‌الله محبت

نوییسنده

متولد 10 جدی 1369 در روستای الودال ولسوالی جاغوری ولایت غزنی ‌ام. مکتب را در لیسه‌ی نور جاغوری به پایان بردم. در سال 1388 به دانشگاه کابل آمدم و ادبیات فارسی خواندم. هم‌زمان با درس‌های دانشگاه، روزنامه‌نگاری خوانده‌ام و کمی‌ هم داستان نوشته‌ام. در جریان تحصیل بیش‌تر مصروف کارهای فرهنگی، مدنی و روزنامه‌نگاری بوده‌ام. سال‌های پایانی مکتب را در رادیو جاغوری کار کردم و در دوران دانشگاه در نشریه‌های «فروغ»، «فریاد محرومان»، «روزنه‌ی فردا» و «رسالت جوان»‌. از حدود یک‌ سال به این طرف، با روزنامه‌ی اطلاعات روز همکاری می‌کنم.