سټوکنډو؛ هغه سیمه چې خلکو ته په میله ځای بدله شوې

سټوکنډو سیمه د پکتیا ولایت مرکز اړوند له ګڼو طبعي ښکلاوو څخه برخمنه دده، چې په اختر او نورو ملي ورځو کې ګڼ خلک د تفریح لپاره ورځي.