له پاکستانه د افغان کډوالو د راایستنې لړی دوام لري

له پاکستانه راستېدونکي کډوال په پاکستان کې د بد ژوند ګڼې ترخې خاطرې بيانوي او په هيواد کې هم د سرپناه، روزګار او امکاناتو له نشتونه شکايت کوي. دوی وايي چې په پاکستان کې يې پر خصوصي حريم تېری شوی او اړ کړل شوي چې دا هيواد پرېږدي.