فیروز و چهار معین پیشین و برحال وزارت صحت عامه به دادستانی کل معرفی شدند

اطلاعات روز: اداره‌ی بازرس ریاست‌جمهوری کشور فیروزالدین فیروز، وزیر پیشین وزارت صحت عامه و چهار معین پیشین و برحال این وزارت را به‌اتهام سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و حیف‌و‌میل منابع مالی مربوط به ویروس کرونا به دادستانی کل معرفی کرده است.

فیروز بشری، رییس اطلاعات و ارتباطات اداره‌ی بازرس ریاست‌جمهوری امروز (دوشنبه، ۳ سنبله) به روزنامه اطلاعات روز گفت که این مسئولان پیشین و برحال ارشد وزارت صحت عامه در پی بررسی‌های این اداره در مورد مصارف ویروس کرونا متهم شناخته شده‌اند.

آقای بشری از این معینان پیشین و برحال وزارت صحت عامه نام نبرد، اما توضیح داد که سه معین پیشین و یک معین فعلی این وزارت به‌اتهام سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و حیف‌ومیل منابع مالی مربوط به ویروس کرونا به دادستانی کل معرفی شده‌اند.

او افزود که پرونده‌های این افراد جهت بررسی بیشتر به دادستانی کل فرستاده شده است.

اداره‌ی بازرس ریاست‌جمهوری براساس حکم رییس‌جمهور اشرف غنی در تاریخ ۱۰ سرطان، به‌دنبال گزارش شماری از رسانه‌ها مبنی بر حیف‌ومیل منابع مالی مربوط به ویروس کرونا و قاچاق تجهیزات طبی موظف شد که مصارف مربوط به این ویروس را بررسی کند.

به‌دنبال آن، غزال حارس، بازرس ریاست‌جمهوری در اوایل ماه اسد اعلام کرد که یافته‌های ابتدایی این اداره نشان می‌دهد که در برخی ولایات از بودجه‌ی اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا، خریداری‌های غیرمرتبط صورت گرفته است.

او از جمله‌ی این موارد، خریداری تخت خواب، لنز کمره، تلویزیون کلان ۷۵ انج و گوشی‌های موبایل یاد کرد.

خانم حارس گفته بود آن تعداد از افرادی که از پول دارو و درمان بیماران در شرایط سخت و نفس‌گیر ناشی از شیوع کرونا دزدی می‌کنند، باید در مطابقت با قوانین نافذه‌ی افغانستان محاکمه شوند.