اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که   برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دومSNaPP2  وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد،اطلاعیه تصمیم اعطای  قرارداد، تفتیش و بررسی برنامه انسجام ساحوی وزارت انکشاف دهات (RPCO/MRRD) را  با شرکت الیوت گلف لمیتد دارای جواز نمبر (I-10399) آدرس- وزیر محمد اکبر خان مرکز کابل ، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ (983,960.00) نو صدو هشتادو سه هزارو نوصدو شصت افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.


اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه { تدارک، انتقال و تسلیم دهی 1500000 تخته بوری پلاستیکی به سیلوهای هرات، کابل پلخمری و بلخ جهت پرکاری گندم} دارای ریفرنس نمبر {MAIL/PD/NCB/G-203/99} را به شرکت محترم لوژستیکی دایمند اوشن به قیمت مجموعی مبلغ (14,918,800) چهارده میلیون ونه صدو هجده هزار و هشت صد افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری ومالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *