رخصتی دانشگاه‌ها

موج دوم کرونا؛ دانشگاه‌ها سر از هشتم قوس رخصت می‌شوند

وزارت تحصیلات عالی کشور می‌گوید که براساس فیصله‌ی کابینه، دانشگاه‌های دولتی و خصوصی سر از تاریخ هشتم قوس الی ۱۵ حوت رخصت می‌شوند.

محمدحنیف فرزان، معاون سخن‌گوی وزارت تحصیلات عالی امروز (شنبه، ۱ قوس) به روزنامه اطلاعات روز گفت که کابینه این فیصله را به‌خاطر جلوگیری از شیوع موج دوم ویروس کرونا در فصل سرما صادر کرده است.

آقای فرزان همچنان گفت که جلسه‌ی کابینه وزارت تحصیلات عالی را مکلف ساخته است که روی یک میکانیزم مشخص به‌خاطر جبران درس‌های دانشگاه در هنگام رخصتی کار کند.

او افزود که وزارت تحصیلات عالی کار روی این میکانیزم را آغاز خواهد کرد و جزئیات آن بعدا شریک می‌شود.

این درحالی است که وزارت صحت عامه روز چهارشنبه هفته‌ی گذشته اعلام کرد که موج دوم کرونا در کشور آغاز شده است.

پیش از این وزارت معارف نیز اعلام کرده بود که مکاتب در مناطق سردسیر پیش از موعد تعیین شده به رخصتی زمستانی می‌روند.

نجیبه آرین، سخن‌گوی وزارت معارف به روزنامه اطلاعات روز گفته بود که صنوف اول الی ششم مکاتب در اول قوس و صنوف ششم الی دوازدهم در ۱۵ قوس رخصت می‌شوند.