«اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد»

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، پروژه (تهیه و خریداری ابزار باغداری مورد ضرورت ولایت ننگرهار) را با شرکت محترم (طلوع‌آسیا پامیر لمیتد) دارای جواز نمبر (۰۱۰۱-۱۹۶۴۲) آدرس-کارته‌نو سرک ۳ مرکز کابل افغانستان به قیمت مجموعی (۱۳,۴۹۳,۷۵۰.۰۰) سیزده‌میلیون و چهارصد و نود و سه‌هزار و هفت‌صد و پنجاه‌ افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال‌مینه ناحیه سوم کابل، افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.


«اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد»

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک انتقال و توزیع ۲۷۰ رأس گاو شیری معه جوجه و وسایل شیردوشی در ولایات کابل، فاریاب و زابل مورد ضرورت ریاست اقتصاد خانواده تحت داوطلبی باز داخلی با کد نمبر MAIL/PD/NCB/G06/99/Rebid را به حکم‌خان شینوزاده لمیتد دارای جواز نمبر (۰۱۰۱-۱۲۲۷) به قیمت مجموعی مبلغ (۱۵,۶۰۸,۷۰۰) (پانزده‌ملیون و شش‌صد و هشت‌هزار و هفت‌صد افغانی) اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته‌سخی، جمال‌مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *