«اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد»

بدینوسیله بتأسی از فقره (۲) ماده (۴۳) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد قرارداد خریداری مقدار (۵۵۰۰۰) کیلوگرام گاز مایع جهت تسخین شعبات مرکزی و واحدهای دومی برای زمستان سال ۱۳۹۹ دارای کد نمبر NWARA/PD/G017-99/NCB را به شرکت منصورجمال‌لمیتد دارنده جواز نمبر (۳۵۷۱-۰۱۰۱) واقع ( تهیه‌مسکن، مرکز کابل) به قیمت مجموعی (۳,۴۱۰,۰۰۰) افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات اداره ملی تنظیم امور آب واقع سرک دارالامان ایستگاه سناتوریم، وفق احکام ماده (۵۰) قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *