«اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد»

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، پروژه (تهیه و خریداری ابزار جهت رشد توسعه لبنیات برای خانم‌ها در ولایات ننگرهار، هرات و بغلان) را با شرکت محترم (خدمات لوژستیکی افغان‌الخدمت) دارای جواز نمبر (۳۳۹۱۳) آدرس – شهرنو کوچه‌گلفروشی مرکز کابل افغانستان به قیمت مجموعی (۲,۱۳۰,۷۵۰.۰۰) دومیلیون و یک‌صد و سی‌هزار و هفت‌صد و پنجاه افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال‌مینه ناحیه سوم کابل، افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.


«اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد»

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، پروژه (تهیه و خریداری ابزار باغداری مورد ضرورت خانواده‌ها برای ولایت کابل) را با شرکت محترم (طلوع‌آسیا پامیرلمیتد) دارای جواز نمبر (۰۱۰۱-۱۹۶۴۲) آدرس – کارته‌نو سرک ۳ مرکز کابل افغانستان به قیمت مجموعی (۱۲,۱۷۱,۳۳۰.۰۰) دوازده‌میلیون و یک‌صد و هفتاد و یک‌‍هزار و سه‌صد و سی افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال‌مینه ناحیه سوم کابل، افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *