اجمل احمدی

مجلس نمایندگان امضای اجمل احمدی را بی‌اعتبار اعلام کرد

کمیسیون مالی، بودجه، محاسبات عمومی و امور بانک‌های مجلس نمایندگان ادامه‌ی کار اجمل احمدی، سرپرست ریاست بانک مرکزی را غیرقانونی خوانده و امضای او را بی‌اعتبار اعلام کرده است.

این کمیسیون در جلسه‌ی امروز (یک‌شنبه، ۲۹ حمل) همچنان به وزارت خارجه و مؤسسات همکار بین‌المللی اطلاع داده است که امضای اجمل احمدی از زمانی که او از سوی مجلس نمایندگان رأی اعتماد به‌دست نیاورده، مدار اعتبار نیست و مسئولیت بعدی آن به‌دوش مسئولان مربوطه خواهد بود.

اعضای کمیسیون مالی، بودجه،‌ محاسبات عمومی و امور بانک‌های مجلس نمایندگان از رییس‌جمهور اشرف غنی خواسته است که تا هرچه زودتر شخصی دیگری را که برای احراز پست بانک مرکزی مناسب باشد، جهت گرفتن رأی اعتماد به این مجلس معرفی کند.

نمایندگان مجلس در رأی‌گیری دوازدهم قوس سال گذشته‌ی خورشیدی به اجمل احمدی به‌عنوان رییس بانک مرکزی اعتماد نکردند.

نمایندگان در آن زمان از رییس‌جمهور غنی خواستند تا کسی دیگری را برای گرفتن رأی اعتماد به این مجلس معرفی کند، اما از آن زمان تا کنون نزدیک به پنج ماه گذشته و اجمل احمدی همچنان به کارش به‌عنوان سرپرست بانک مرکزی ادامه می‌دهد.