گذرگاه تورخم

ویروس کرونا؛ پاکستان مرزهای زمینی‌اش را به‌روی مسافران افغان مسدود می‌کند

سفارت افغانستان در اسلام‌آباد اعلام کرده است که براساس فیصله‌ی اخیر حکومت پاکستان، تمامی راه‌های زمینی با افغانستان و ایران از تاریخ پنجم می الی بیستم همین ماه به‌روی مسافران بسته خواهد شد. این فیصله به‌منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا صادر شده است.

در اطلاعیه‌ی سفارت افغانستان در اسلام‌آباد آمده است که در این مدت مسافران می‌توانند از پاکستان به افغانستان و ایران سفر کنند، اما هیچ مسافری اجازه‌ی واردشدن به پاکستان را ندارد.

براساس تصمیم حکومت پاکستان، تنها مریضان عاجل اجازه‌ی داخل شدن به پاکستان را دارند.

در همین حال، سفارت افغانستان در اسلام‌آباد در این اطلاعیه گفته است که تصمیم حکومت پاکستان هیچ تأثیری بر فعالیت‌های تجارتی دوجانبه و ترانزیت نخواهد داشت.

پیش از این، ایران نیز به‌دلیل افزایش تهدید نوع جهش‌یافته‌ی ویروس کرونا، گذرگاه اسلام‌قلعه را به‌روی مسافران افغان بسته کرده بود.

این درحالی است که وزارت صحت افغانستان شیوع موج سوم ویروس کرونا در این کشور را رسما تأیید کرده و گفته است که این موج از شرق به غرب کشور در حرکت است.