ولسوالی اشکمش تخار به‌دست طالبان سقوط کرد

گروه طالبان ادعا کرده است که کنترل مرکز ولسوالی اشکمش ولایت تخار به‌شمول تاسیسات دولتی در این ولسوالی را به‌دست گرفته است.

محمداعظم افضلی، منشی شورای ولایتی تخار در صحبت با روزنامه اطلاعات روز، ضمن تایید این خبر، همچنین گفت که نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی اشکمش از چند روز به این طرف در محاصره‌ی طالبان قرار داشت و عصر امروز (پنج‌شنبه، ۲۰ جوزا) به استقامت ولسوالی خان‌آباد عقب‌نشینی کرده‌اند.

در همین حال، منابع مردمی در ولسوالی اشکمش به روزنامه اطلاعات روز گفته‌اند که پس از تصرف این ولسوالی توسط طالبان، نیروهای ارتش کشور طالبان را هدف حملات هوایی قرار داده‌اند.

به‌گفته‌ی این منابع، در این حملات هوایی، به غیرنظامیانی که وارد ساختمان ولسوالی و فرماندهی پولیس رفته بودند، نیز تلفات وارد شده است.

منشی شورای ولایتی تخار نیز حملات هوایی را تایید کرد، اما از تلفات غیرنظامیان اظهار بی‌خبری کرد.

چندین منبع امنیتی در تخار نیز سقوط ولسوالی و حملات هوایی در اشکمش را تایید کرده‌اند.

روزنامه اطلاعات روز تلاش کرد دیدگاه سخن‌گوی والی و پولیس تخار را نیز در این مورد بگیرد، اما با تماس‌های مکرر، موفق به این کار نشده است.

ولسوالی اشکمش تخار در همسایگی ولسوالی بُرکه‌ی بغلان موقعیت دارد. ولسوالی برکه چندی پیش در کنترل طالبان درآمده بود.