دادستانی کل

حکم پنج تا ده سال زندان برای دو کارمند ریاست امنیت ملی در دادگاه استیناف تأیید شد

دادستانی کل کشور اعلام کرده است که دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری حکم دادگاه ابتداییه این مرکز برای دو کارمند ریاست امنیت ملی را تأیید کرده است.

براساس این حکم، برید جنرال سیدمحمد عظیم، کارمندان احتیاط فعال ریاست «۰۲۰» و دگروال محمد ناظم، مدیر تحقیق ریاست ریاست امنیت ملی به اتهام دریافت مبلغ ۲۵ هزار دالر امریکایی رشوت، هر کدام به ترتیب به پنج و ده سال زندان محکوم به مجازات شده‌اند.

در خبرنامه‌ی دادستانی کل آمده است که جلسه‌ی قضایی این دو نفر روز گذشته (یک‌شنبه، ۱۷ اسد) به‌گونه‌ی علنی برگزار شده است. دادگاه ابتداییه این دو کارمند ریاست امنیت ملی در تاریخ ششم سرطان برگزاری شده بود.

طبق خبرنامه، این دو کارمند ریاست امنیت ملی در تبانی با یکدیگر در بدل رهایی یک فرد متهم به همکاری با گروه طالبان برای ترور کارمندان دولتی، مبلغ ۳۰ هزار دالر امریکایی را مطالبه کرده بودند که هنگام دریافت مبلغ ۲۵ هزار دالر بازداشت شده‌اند.

دادگاه استیناف همچنین این افراد را به پرداخت مبلغ ۲۵ هزار دالر امریکایی معادل وجه رشوت و ۱۰۴هزار و ۳۵۵ افغانی قیمت یک سیت آیفون ۱۱ پرومکس طور تضامن، محکوم به مجازات کرده است.