کلوپ:‌ پرس برانشوايگي‌ها سخت بود

سرمربي تيم فوتبال بورسيادورتموند گفت: هوفمان با گولي که زد، تيم را به مسيري صحيح هدايت کرد. يورگن کلوپ بعد از برد دو بر يک خانگي شب گذشته مقابل اينتراخت برانشوايگ اظهار داشت: برانشوايگ نتيجه‌اي عظيم در اجراي طرح‌هاي دفاعي خود کسب کرد. در نيمه‌ی دوم موقعيت‌هاي گول زيادي به دست آورديم که در اين حال يوناس هوفمان به بازي آمد و بازي را به مسيري صحيح هدايت کرد.

وي افزود: فشار و پرسي که از طرف برانشوايگي‌ها بود، ابتداي بازي واقعا سخت بود. بعد کمي از شدتش کم شد که به همين دليل گول اول ما به دست آمد. هميشه از نحوه گول اولي که زديم، خوشم مي‌آيد، گولي که هوفمان زد. بازي‌کني که در دسته چهارم حضور داشته، در دسته سوم بازي کرده و فصل قبل اوقات خوب زيادي داشته است. او ادامه داد: يوناس از هر‌فرصتي که بتواند فوتبال بازي کند، خوش‌حال شده و استقبال مي‌کند و دقيقا به همين دليل است که مقابل اينتراخت،‌ پاداش کارش را با گولي که زد،‌ گرفت. ما با شايستگي فراوان برنده شديم که به عنوان مسئول فني راضي هستم.

در اين ديدار که در حضور 80200 هزار تماشاگر در ورزش‌گاه زيگنال ايدونا‌پارک انجام گرفت، هوفمان در دقيقه‌ی 75 روي پاس هوملس و رويس در دقيقه‌ی 86 از روي نقطه‌ی پنالتي براي دورتموند گول‌زني کرده و از دانيال داوري، سنگربان ايراني گذشتند.

تک گول برانشوايگي‌ها را کراتس در دقيقه‌ی 89 با ضربه‌ی سر به ثمر رساند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.