سرور دانش

سرور دانش از ترکیه: قانون اساسی کنونی تا زمان تصویب قانون اساسی جدید نافذ بماند

یازده روز پس از سقوط کابل و حکومت محمداشرف غنی به‌دست طالبان، سرور دانش، معاون دوم آقای غنی گفته است که قانون اساسی کنونی یکی از بهترین قوانین است و باید تا زمان تصویب قانون اساسی جدید توسط لویه‌جرگه قانون اساسی، در نظام آینده نافذ بماند.

در یادداشت سرور دانش که در صفحه‌ی رسمی فیسبوک او منتشر شده، آمده است که قوانین دیگر کشور در عرصه‌های مختلف مدنی، جزایی، تجارتی، اداری و… نیز تا زمانی که به‌صورت قانونی و توسط مرجع مشروع قانون‌گذاری لغو و یا تعدیل نشده، نافذ بمانند.

دانش افزوده است که کرامت انسانی و حقوق بشر یک ارزش جهانی و مورد قبول اسلام است و باید مورد حمایت قرار گیرد. به‌گفته‌ی او، رسمیت داشتن فقه جعفری برای اهل تشیع مانند گذشته یک خواست اساسی و غیرقابل عبور است.

در یادداشت دانش آمده است که به زودترین فرصت ممکن باید یک «نظام مشروع منتخب» ایجاد شود؛ زیرا انتخابات یک اصل پذیرفته‌شده جهانی است و هیچ مغایرتی با اصول و احکام دین مقدس اسلام ندارد.

معاون دوم پیشین ریاست‌جمهوری علاوه کرده است که انحصار قومی و حزبی قدرت به هیچ صورت قابل قبول نیست و ایجاد دولت فراگیر با مشارکت عادلانه‌ی همه اقوام تنها راه‌حل اساسی قضیه است.

در یادداشت او آمده است: «تجربه گذشته نشان داده که هیچ گروه و قومی از صحنه سیاسی و اجتماعی افغانستان قابل حذف نیست و سیاست حذف و انحصار قدرت همواره باعث شکست حاکمان انحصار‌طلب شده است.»

سرور دانش به آزادی بیان و رسانه‌های آزاد به‌عنوان مهم‌ترین دستاوردهای مردم افغانستان در ۲۰ سال گذشته یاد کرده و به پاسداری از آزادی بیان و حمایت از رسانه‌های آزاد تأکید کرده است.

از سوی هم، آقای دانش گفته است که در ترکیه بسر می‌برد و فعالیت‌های فکری – فرهنگی او در جهت بیداری و رشد فکری مردم و انسجام نیروهای تحصیل‌کرده و نیز تقویت مبارزات سیاسی عدالت‌خواهانه مطابق به شرایط ادامه خواهد یافت.