اعتراض زنان
SM

زنان معترض در کابل: وزارت زنان دوباره فعال و مکاتب دخترانه بازگشایی شود

شماری از فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان بار دیگر به‌خاطر آنچه که تلاش برای احقاق حقوق‌شان می‌گویند، به خیابان آمدند. خواست تازه‌ی زنان معترض، فعال‌شدن دوباره‌ی وزارت امور زنان و بازشدن مکاتب به‌روی دانش‌آموزان دختر اند.

افزون بر این، در شعارهایی که زنان معترض با خود حمل می‌کردند، بر تساوی زن و مرد و زن به‌عنوان یک انسان تأکید شده است.

آنان می‌گویند که کار و آموزش را به‌عنوان حقوق اساسی‌شان می‌خواهند و خواستار حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته‌ی‌شان در عرصه‌های مختلف هستند.

زهرا محمدی، یکی از زنان معترض امروز (یک‌شنبه، ۲۸ سنبله) به روزنامه اطلاعات روز گفت که اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان در یک حرکت خودجوش دست به راهپیمایی اعتراضی زده‌اند.

محل تجمع این معترضان پیش روی وزارت امور زنان که اکنون به وزارت دعوت، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر تغییر داده شده، بود.

خانم محمدی افزود؛ تا زمانی که وزارت امور زنان دوباره فعال، مکاتب دخترانه بازگشایی و تبعیض جنسیتی میان پسران و دختران خاتمه داده نشود، به اعتراضات‌شان ادامه خواهند داد.

این درحالی است که بیش از یک ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد. طالبان در این مدت وزارت امور زنان را از ساختار کابینه حذف کرده و به‌جای آن وزارت دعوت، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر را اضافه کرده است.

همین‌طور، در دانشگاه‌ها و مکاتب بر دختران دانشجو و دانش‌آموز محدودیت وضع شده است. وزارت تحصیلات عالی طالبان گفته است که به آموزش مختلط دختران و پسران اجازه نمی‌دهد.

به دانش‌آموزان دختر دوره‌ی ابتداییه اجازه‌ی رفتن به مکتب داده شده، اما سرنوشت دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم هنوز روشن نیست.