عکس: شبکه‌های اجتماعی

طرح تفکیک جنسیتی طالبان در رستورانت‌های هرات به اجرا گذاشته شد

منابع مردمی در شهر هرات می‌گویند که طالبان در رستورانت‌ها طرح تفکیک جنسیتی را اعمال کرده‌اند.

به گفته‌ی این منابع، در بخش خانوادگی رستورانت‌ها مردان اجازه‌ی صرف غذا را ندارند.

به گفته‌ی یک منبع، بخش فامیلی رستورانت‌ها حذف شده و زنان در بخش زنانه و مردان در بخش مردانه می‌توانند غذا صرف کنند.

پیش از تسلط طالبان چنین محدودیت وجود نداشت.

طالبان در پارک‌های تفریحی نیز تفکیک جنسیتی وضع کرده‌اند. هم‌چنین در دانشگاه‌ها نیز این طرح وضع شده است. در حال حاضر پسران و دختران در وقت‌های جداگانه به دانشگاه می‌روند.

در دانشگاه‌های پایتخت، پسران و دختران یک روز در میان دانشگاه‌ می‌روند؛ در حالی که در گذشته صنف دختران و پسران مختلط بود.