شرکت‌های ساختمانی و لوجستیکی: طالبان پول‌های پروژه‌ها را پرداخت کنند

مسئولان شرکت‌های ساختمانی و لوجستیکی خواستار پرداخت پول‌ پروژه‌های ساختمانی از سوی حکومت سرپرست طالبان شده‌اند.

این پروژه‌ها در حکومت پیشین اجرا شده و برخی از آن‌ها نیمه‌کار نیز مانده است.

احمد فرید تاتار، رئیس انجمن شرکت‌های ساختمانی و لوجستیکی افغانستان در نشستی در قندهار گفت که در حال حاضر حدود ۶۰ میلیارد افغانی بودجه‌ی این شرکت‌ها در اختیار حکومت طالبان است.

او می‌گوید که به‌دلیل عدم پرداخت پول شرکت‌های ساختمانی، کار بسیاری از پروژه‌ها متوقف شده است؛ زیرا این شرکت‌ها در حال حاضر با مشکلات مالی مواجه هستند.

به گفته‌ی او، بسیاری از شرکت‌های ساختمانی و لوجستیکی تعطیل و ده‌ها هزار کارگر بیکار شده‌اند.

احمد فرید تاتار می‌گوید پولی که حکومت طالبان به شرکت‌های ساختمانی نمی‌دهند فقط مال آن‌ها نیست، بلکه از میلیون‌ها نفر دیگر هم است.

او گفت تا زمانی که حکومت طالبان پول‌های شرکت‌های ساختمانی را آزاد نکنند، این شرکت‌ها فعالیت نمی‌توانند.

حاجی فدا محمد ماکو، رئیس انجمن شرکت‌های ساختمانی قندهار نیز می‌گوید که تمام پروژه‌هایی که در دولت قبل آغاز کرده بود، اکنون متوقف شده است.

او می‌افزاید که شرکت‌های ساختمانی و لوجستیکی ماه‌ها است که معاش کارمندان‌ شان را نپرداخته و درصورتی که حکومت طالبان پول شرکت‌ها را ندهند، آنان توانایی پرداخت پول مردم را ندارند.

در همین حال حاجی محمد يوسف‌وفا، والی طالبان برای ولايت قندهار، مشکلات سرمایه‌گذاران را شنیده و آن را به حکومت این گروه شریک خواهد کرد.