سکوت چکش‌های مس‌گران در بلخ؛ از ۴۰ دکان مس‌گری چهار دکان باقی مانده است

صنعت کهن مس‌گری روزگاری از رونق خوبی‌ در بلخ برخوردار بود، اما اکنون صدای چکش‌های مس‌گران بلخ کم‌تر به گوش می‌رسد.
ردیفی از دکان‌های مس‌گری که در شمال روضه در شهر مزار شریف موقعیت دارد و یکی از معروف‌ترین جاده‌های شهر مزارشریف است، در گذشته بیش از ۴۰ دکان مس‌گری فعال بود، اما اکنون تنها چهار دکان باقی مانده است.