شبکه‌های تلویزیونی کشور دیجیتالی می‌شوند

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دیروز (چهارشنبه) در یک کنفرانس خبری، جواز پخش نشرات به سیستم دیجیتالی را به شرکت مشورتی آسیا صادر کرد. امیرزی سنگین، وزیر مخابرات و تکنالوژی کشور در این کنفرانس خبری‌ گفت: «پخش نشرات شبکه‌های تلویزیونی افغانستان، تا پنج سال دیگر به شکل دیجیتالی در سراسر کشور قابل دست‌رس خواهد بود».

افزایش کیفیت تصویر و صدا، نشرات سراسری برنامه‌ها و کاهش سقف هزینه‌های هنگفت، از فواید این سیستم خوانده شده است. آقای سنگین می‌گوید که سیستم کنونی پخش برنامه‌های تلویزیونی در کشور انالوگ است که بااین روش، پوشش برنامه‌های تلویزیونی به شکل گسترده و در سراسر کشور هزینه‌ای هنگفتی دارد.

در حال حاضر، اکثر کشورهای جهان برای پخش برنامه‌های تلویزیونی از سیستم دیجیتالی استفاده می‌کنند. اتحادیه‌ی جهانی مخابرات نیز با توجه به انکشاف تکنالوژی مخابراتی در کشور، جهت بالا رفتن سطح کیفیت نشرات برنامه‌های تلویزیونی در سال ۲۰۰۶ کنفرانسی را در کابل برگزار کرد. در این کنفرانس توافق شد که تمام کشورها تا سال ۲۰۱۵ شبکه‌های تلویزیونی شان به سیستم دیجیتالی مجهز شوند.

بااین حال، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به فواید این سیستم اشاره کرد و گفت که یک فرکانس تلویزیون انالوگ 15 کانال استندرد تلویزیونی دیجیتالی را کفایت می‌‌کند. در حال حاضر بیش از 30 شبکه‌ی تلویزیونی در افغانستان فعالیت می‌کنند که مراکز اکثر این شبکه‌ها‌ در کابل است. بیش‌تر این شبکه‌ها به جز از چند ولایت محدود، در ولایت‌های دیگر نشرات ندارند. او می‌گوید که با ایجاد سیستم دیجیتالی، نشرات سراسری با هزینه‌ی کم‌تر ممکن می‌شود و این شبکه‌ها به جای این که پول‌های سنگین برای سیستم انالوگ بپردازند، می‌توانند این هزینه‌ها را در جهت تقویت کیفیت برنامه‌های خود به مصرف برسانند.

با صدور جواز پخش دیجیتال، شهر کابل در مدت ۶ ماه صاحب کانال‌های تلویزیونی مجهز به سیستم دیجیتالی خواهد شد. این خدمات، تا پنج‌سال آینده در سه مرحله به تمامی ‌ولایت‌ها و ولسوالی‌های کشور گسترش خواهد یافت. «بخدی»

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.