ولایت بادغیس

مقروضیت مشترکین شرکت برشنا در بادغیس به ۵۶ میلیون افغانی می‌رسد

مسئولان شرکت برق‌رسانی یا برشنا در ولایت بادغیس می‌گویند که مقروضیت مشترکین برق در این ولایت، به ۵۶ میلیون افغانی می‌رسد و اکثریت بدهکاران ادارات دولتی هستند.

از این میان تنها فرماندهی امنیه‌‌ بادغیس ۴۵ میلیون افغانی بدهی برق خود را نپرداخته است.

خیرالله خیرخواه، مسئول شرکت برشنا در ولایت بادغیس می‌گوید که این مقروضیت از دوره حکومت جمهوریت باقی‌ مانده است.

او افزود که از زمان روی‌کارآمدن طالبان ۹۰ میلیون افغانی عواید داشته و برای ۵۰۰ خانواده در بادغیس برق‌رسانی کرده است.

باشندگان شهر قلعه نو، مرکز بادغیس می‌گویند که در صورت عدم پرداخت مقروضیت برشنا، ممکن است این شرکت سقوط کند.

صابر، یکی از ساکنان بادغیس می‌گوید: «مقروضیت‌های شرکت برشنا سبب سکتگی در روند برق‌رسانی می‌شود. ما از همه‌ی مردم و ادارات دولتی می‌خواهیم که قرض شان را پرداخت کنند».

برق شهر قلعه نو در حال حاضر از ترکمنستان تأمین می‌شود.

اکثریت ولایت‌های افغانستان به‌ویژه کابل به برق وارداتی متکی است.