شفاخانه حوزوی هرات با کمبود جدی داکتران زن روبه‌رو است

شماری از مریض‌داران در شفاخانه حوزوی هرات از کمبود داکتران زن در این مرکز درمانی شکایت دارند.

مریم، یکی از مراجعه‌کنندگان به شفاخانه حوزوی هرات به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که در بیشتر بخش‌های این مرکز درمانی داکتران مردان اند و کم‌تر داکتر زن دیده می‌شود.

کلثوم، خانمی است که مشکل روانی دارد. او می‌گوید که در بخش صحت روانی بیشتر از همه بخش‌ها کمبود داکتران زن احساس می‌شود.

او می‌افزاید: «پول هم ندارم که به شفاخانه‌های خصوصی نزد داکتران زن بروم. در شفاخانه دولتی هرات هم بیشترشان مرد اند و با مردان هم راحت نیستم.»

او از وزارت صحت عامه‌ طالبان می‌خواهد تا در قسمت استخدام بیشتر خانم‌های داکتر در بخش صحت توجه جدی کند.

برخی از داکتران زن در شفاخانه حوزوی هرات نیز کمبود داکتر زن در این شفاخانه را می‌پذیرند و بر حضور ۵۰ درصدی داکتران زن در این شفاخانه تأکید دارند.

یکی از این داکتران زن که خواست نامش در خبر ذکر نشود، به روزنامه اطلاعات روز گفت که در تناسب به مراجعه خانم‌ها به این مرکز صحی، حضور داکتران زن باید برابر با داکتران مرد باشد.

در همین حال، عارف جلالی، سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات نیز کمبود داکتر زن در این مرکز درمانی را یکی از چالش‌های جدی در روند ارائه خدمات صحی می‌داند.

آقای جلالی می‌گوید که تعداد پرسنل صحی این مرکز درمانی به ۸۶۱ نفر می‌رسد که ۳۵ درصد آن را خانم‌ها تشکیل می‌دهند.

به‌گفته‌ی او، این درصد شامل ترینرها، قابله، پرستار، تکنیشین و پرسنل خدماتی است.

سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات می‌افزاید در صورتی که خدمات‌رسانی صحی در این مرکز درمانی به‌شکل تفکیک جنسیتی انجام شود، با پرسنل صحی کنونی در شفاخانه حوزوی، عملی شدن این طرح قابل اجرا نیست.

جلالی همچنین می‌گوید که تلاش‌ها روی افزایش تشکیل و ارتقای ظرفیت پذیرش شفاخانه حوزوی از ۶۵۰ بستر به یک هزار بستر جریان دارد و آنان می‌کوشند تا در تشکیل جدید کمبود داکتران زن را تا حدودی برطرف کنند.

به‌گفته‌ی جلالی، امیدواری بر این است تا پایان سال روان، طرح ارتقای ظرفیت شفاخانه حوزوی و افزایش سطح تشکیل آن عملی شود.

شفاخانه حوزوی هرات از بزرگ‌ترین مراکز درمانی در حوزه غرب به‌شمار می‌رود که از ولایت‌های همجوار آن، از جمله فراه، بادغیس، غور و نیمروز، مریضان برای درمان مراجعه می‌کنند.

نه‌تنها کمبود پرسنل صحی بلکه پایین بودن کیفیت خدمات صحی آن نیز همواره از چالش‌های بوده‌ که مریض‌داران نسبت به آن شکایت دارند.