ولایت دایکندی

بی برقی در نیلی؛ «بند برق آب ندارد، جنراتورها خراب شده است»

باشندگان و کسبه‌کاران شهر نیلی، مرکز ولایت دایکندی می‌گویند که برق این شهر از دو ماه به‌این طرف قطع است.

آنان می‌گویند که شرکت برق‌رسانی (برشنا) در دایکندی تاکنون هیچ اقدامی برای رفع چالش برق نکرده‌اند.

در همین حال، برخی از کسبه‌کاران می‌گویند که نبود برق زیان مالی به آنان وارد کرده است.

محمد، یکی قصابان شهر نیلی می‌گوید که روزانه گوشت زیادی را برای فروش می‎آورد؛ اما به‌دلیل نبود برق نصف آن فاسد می‌شود.

به گفته‌ی ساکنان دایکندی، ادارت دولتی در مرکز این ولایت نیز برق ندارند و مراجعین با دردسر مواجه هستند.

با این حال مسئولان محلی طالبان در دایکندی بی‌برقی در مرکز این ولایت را می‌پذیرند.

محمدنور خلیل، رییس دفتر والی و سرپرست اداره محلی طالبان در دایکندی می‌گوید که به دلیل کم‌شدن آب بند برق «سوختوگ»، برق این بند قطع شده و دو جنراتور برق آمریت برشنا هم خراب است.

او افزود که انجنیران فنی از کابل به دایکندی آمده‌اند و در این روزها در تلاش فعال‌سازی جنراتورها هستند.

به گفته‌ی او، از دو روز به‌این‌سو در ساعات رسمی برق ادارات دولتی وصل است.

دایکندی در مرکز افغانستان یکی از ولایت‌های محروم شناخته می‌شود.

تقربیا تمام ولسوالی‌های این ولایت برق ندارند و ساکنان آنها بیشتر از برق خورشیدی استفاده می‌کنند.