امریکا: اصلاحات گسترده در حکومت وحدت ملی، شرط اساسی ادامه‌ی کمک‌ ما به افغانستان است

اطلاعات روز: شماری از دموکراتان مجلس سنای امریکا اعلام کرده‌اند، بعد از این ادامه‌ی کمک‌های کشورشان به افغانستان، مشروط بر اصلاحات گسترده در حکومت وحدت ملی خواهد بود. آنان از اشرف غنی و رییس اجرایی کشور خواسته‌اند، موضوع گماشتن اشخاص در کابینه‌ی جدید و تأمین حقوق بشر در افغانستان را دقیق بررسی کنند.

این سناتوران با نشر گزارشی تأکید کرده‌اند که بعد از انتخابات جنجالی افغانستان، در مورد کابینه‌ی جدید افغانستان نگرانی شدید دارند. در این گزارش که از سوی روزنامه‌ی واشنگتن پست به نشر رسیده، آمده است که اعضای کابینه‌ی جدید حکومت وحدت ملی قرار است مشترکاً از سوی اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله انتخاب شوند.

در این گزارش از قول سناتوران دموکرات امریکا ابراز نگرانی شده که مبادا جنجال‌های سیاسی روی انتخاب کابینه‌ی جدید، نظارت از کمک‌های امریکا در آن کشور را متضرر سازد. در این گزارش از رهبران سیاسی کشور خواسته شده‌ است، اعضای کابینه‌ی جدید بر اساس اصل شایسته‌سالاری، تعهد و تخصص انتخاب شوند.

با گذشت نزدیک به یک‌ماه از آغاز به کار رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، هنوز کابینه‌ی جدید معرفی نشده است. در حال حاضر وزیران و والیان در ولایت‌های کشور به عنوان سرپرست اجرای وظیفه می‌‌کنند. محمود کرزی، از اعضای تیم عبدالله چند روز پیش گفت که کابینه‌ی جدید تا دو هفته‌ی دیگر معرفی می‌شو‌د.

در دو هفته‌ی گذشته شماری از اعضای مجلس نمایندگان، فعالان مدنی و شهروندان نیز از حکومت وحدت ملی خواسته‌اند، در گماشتن اعضای کابینه‌ لیاقت و شایسته‌سالاری را در نظر بگیرد. آنان تأکید دارند، اگر افراد آلوده به فساد در کابینه‌ی جدید مقرر شوند، مبارزه با فساد از سوی حکومت وحدت ملی، شعار خواهد ماند.