نصیراحمد فایق، نماینده افغانستان در سازمان ملل
عکس: آرشیف

فایق: سازمان ملل در حل منازعات از جمله در افغانستان با چالش مواجه بوده است

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل می‌گوید که این سازمان در تحقق اهداف منشور خود به‌ویژه برای جلوگیری و حل منازعات بین‌المللی با چالش‌ها مواجه بوده است.

فایق این اظهارات را روز دوشنبه (۲ عقرب) در رشته‌توییتی به مناسبت روز «سازمان ملل» مطرح کرده و گفته است که بحران اوکراین و افغانستان نمونه‌ی بارز این امر است.

۲۴ اکتبر مصادف با سالروز بنیان‌گذاری سازمان ملل است و این روز به‌عنوان روز «سازمان ملل» نام‌گذاری شده است.

او نوشته است: «امروز از تنفیذ منشور سازمان ملل متحد تجلیل به‎عمل می‌آید و این درحالی‌است که سازمان ملل متحد در تحقق اهداف منشور ملل متحد به‌خصوص جلوگیری و حل منازعات بین‌المللی با چالش‌ها مواجه بوده است. بحران اوکراین و افغانستان نمونه بارز این امر است.»

سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که تأکید روی آوردن اصلاحات بیشتر و نقش قویتر سازمان ملل متحد باقی است.

فایق در عین حال گفته است که سازمان ملل متحد به‌عنوان یگانه سازمان معتبر در تطبیق اجندای توسعه پایدار به‌شمول فقرزدایی، تساوی جنسیتی، تغییر اقلیم، آموزش و پرورش و رساندن کمک‌های بشری بخصوص برای کشورهای در حال توسعه و در حال منازعه نقش اساسی و مهم دارد.