خشک‌سالی؛ کشاورزان فاریاب با کمبود گندم بذری مواجه‌اند

در بحبوحه‌ی فصل کشت گندم، کشاورزان فاریاب می‌گویند که با کمبود گندم بذری مواجه هستند. آنان خواستار توزیع بذر اصلاح‌شده برای کشاورزان است.

خزان فصل کشت گندم در زمین‌های‌ للمی و آبی است. در این فصل کشاورزان زمین‌ها را توسط حیوانات یا تراکتور شخم می‌زنند و آماده‌ی کشت می‌کنند.

اما امسال کشاورزان فاریاب از کمبود گندم‌های بذری و افزایش بهای آن شاکی‌اند. آنان می‌گویند که یک‌ سیر گندم بذری ۳۰۰ افغانی است و بذرهای محلی گندم نیز بنابر خشک‌سالی‌ کم‌یاب است.

شراف‌الدین، از دهقانان فاریاب می‌گوید در گذشته گندم‌ بذری برای فصل کشت ذخیره می‌کرد؛ اما امسال به‌دلیل خشک‌سالی متضرر شده و نتوانسته ذخیره کند.

کشاورزان از حکومت طالبان و نهادهای کمک‌کننده، تقاضای گندم‌های بذری اصلاح‌شده را دارند.

در همین حال نورالهدا متوکل، معاون امور زراعتی ریاست زراعت طالبان در فاریاب می‌گوید که امسال در حدود ۲۰ هزار دهقان در این ولایت از گندم‌های اصلاح‌شده‌ی بذری از سوی دفاتر کمک‌کننده مستفید شده‌اند.

متوکل می‌افزاید که این آمار افزایش سه برابری کمک‌های گندم نسبت به سال گذشته به دهقانان را نشان می‌دهد؛ اما کشاورزان این کمک‌ها را بسنده نمی‌دانند.