مارکس پوتزل
عکس: Unama News

معاون یوناما برای تقویت همکاری‌ منطقه‌ای با افغانستان به تاجیکستان رفت

دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) می‌گوید که مارکس پوتزل، معاون این دفتر برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای با افغانستان و مردم این کشور به دوشنبه، پایتخت تاجیکستان رفته است.

به‌گفته‌ی یوناما، پوتزل پس از تاجیکستان به ازبیکستان نیز سفر خواهد کرد.

این دفتر امروز (یک‌شنبه، ۲۹ عقرب) در صفحه‌ی فیس‌بوک خود نوشته است: «مارکس پوتزل، معاون یوناما در آغاز این هفته وارد دوشنبه شد تا با مقامات دولتی تاجیکستان و ازبیکستان در مورد گزینه‌های کمک به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای با افغانستان و مردم آن دیدار و گفت‌وگو نماید.»

کشورهای آسیای میانه به‌جز تاجیکستان، روابط نزدیک با طالبان دارند.

این کشورها در عین حال نگران امنیت شمال افغانستان هستند.