مراکز آموزشی در شهر نیلی به‌روی دختران مسدود شدند

منابع در شهر نیلی، مرکز دایکندی می‌گویند که طالبان صبح امروز (سه‌شنبه، ۶ جدی) مانع ورود زنان و دختران به مراکز آموزشی شده‌اند.

به‌گفته‌ی منابع، ریاست معارف طالبان در دایکندی با فرستادن مکتوبی به مراکز آموزشی، از آن‌ها خواسته‌اند که دیگر به دختران اجازه‌ی حضور در صنف‌ها را ندهند.

دانش‌آموزان دختر به روزنامه اطلاعات روز می‌گویند که صبح امروز طالبان با ایجاد ایست‌های بازرسی در نواحی مختلف شهر نیلی، مانع رفتن دختران به مراکز آموزشی شده‌اند.

یکی از دختران دانش‌آموز که خواست نام‌اش در خبر ذکر نشود، گفت: «هیچ چیز تا حال برایم به اندازه‌ای که ام‌صبح از صنف ما را بیرون کردند، سخت نبود.»

مراکز آموزشی در سایر ولایت‌ها نیز به‌روی دختران بسته شده‌اند.

وزارت معارف طالبان به‌تازگی دستور داده است که تمامی مکاتب و آموزشگاه‌ها به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته شوند.

طالبان تحصیل دختران در دانشگاه و کار زنان را نیز منع کرده‌اند.