UNAMA

مارکس پوتزل: روند ارایه کمک‌های بشردوستانه در افغانستان مختل شده است

مارکس پوتزل، معاون نماینده‌ی ویژه سازمان ملل در افغانستان در دیدار عبدالکبیر، معاون سیاسی نخست‌وزیر طالبان گفته است که منع کار زنان روند ارایه کمک‌های بشردوستانه را مختل کرده است.

دفتر معاونت سازمان ملل در کابل (یوناما) به نقل از پوتزل گفته است که انکار از حقوق زنان به همه افغان‌ها آسیب می‌رساند.

پوتزل تأکید کرده است که ممنوعیت تحصیل و کار زنان باید برداشته شود تا از «زیان بیشتر اقتصادی و انزوای افغانستان جلوگیری شود».

او پیشتر در دیدار با سایر مقامات طالبان نیز بر لغو ممنوعیت تحصیل و کار زنان تأکید کرده بود.

طالبان تحصیل دختران را تا امر ثانی تعلیق کرده‌اند. این گروه همچنین کار زنان در نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی در افغانستان را منع کرده است. طالبان پیشتر کار زنان در ادارات دولتی را منع کرده بودند.

منع کار و تحصیل زنان واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. برخی از نهادهای کمک‌رسان فعالیت خود را متوقف یا محدود کرده‌اند.