شیوع بیماری تنفسی در پامیر بدخشان؛ سازمان جهانی صحت از مرگ ۱۷ نفر خبر داد

سازمان جهانی صحت می‌گوید که ۱۷ نفر بر اثر شیوع عفونت تنفسی در پامیر بزرگ بدخشان جان باخته‌اند.

این سازمان گفته است که تا به امروز (پنج‌شنبه، ۶ دلو) ۹۷ نفر از پامیرنشینان نیز بیمار شده‌اند.

سازمان جهانی صحت می‌گوید برای پاسخ این بیماری از مقامات محلی طالبان حمایت می‌کند.

در دامنه‌کوه‌های پامیر بدخشان، آخرین نقطه در شما‌ل‌‌شرق کشور که به بام دنیا مشهور است، عمدتا قیرقیزتبارها هستند.

این اقلیت با محرومیت مواجه‌اند و به امکانات ابتدایی زندگی دسترسی ندارند.

ساکنان پامیر می‌گویند که به‌دلیل نبود امکانات صحی، بیماری‌های اندک جان آنان را می‌گیرد.

جمعیت قیرقیزهای پامیر تا اکنون به‌گونه‌ی دقیق روشن نیست و بخشی از آنان از افغانستان مهاجرت نیز کرده‌اند.