«صلصال و شهمامه؛ بزرگترین بودای جهان در انزوا»

امروز سالگرد تخریب مجسمه‌های بودا در بامیان است مجسمه‌های بودا که در دل کوه‌های بامیان جا خوش کرده‌اند، در سال ۲۰۰۱ توسط طالبان منفجر شدند.