عکس: AP

طالبان برای نیمه‌های اول و دوم ۱۴۰۲ خورشیدی رژیم کاری تعیین کردند

وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست طالبان رژیم آغاز و ختم کاری ادارات دولتی را برای نیمه‌های اول و دوم سال ۱۴۰۲ خورشیدی تعیین کرده است.

در یک مکتوب این وزارت که امروز (شنبه، ۲۷ حوت) در وبسایت ریاست روزنامه‌های دولتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان منتشر شده، آمده است که این رژیم برای دو نیمه‌ی سال ( اول حمل الی آخر سنبله) و (اول میزان الی آخر حوت) ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده و در کابل و ولایات قبل تطبیق است.

طبق این مکتوب، در نیمه‌ی اول سال، کار در ادارات دولتی از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۰۰ صبح شروع و تا ساعت ۴:۰۰ بعد از ظهر ادامه خواهد داشد. از ساعت ۱:۰۰ الی ۲:۰۰ بعدازظهر وقفه‌ی نماز و صرف غذا در نظر گرفته شده است.

در مکتوب همچنین گفته شده است که رژیم کاری در روزهای پنج‌شنبه نیمه‌ی اول سال از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱:۰۰ بعدازظهر بدون وقفه تنظیم شده است.

در جریان ماه رمضان نیز رژیم کاری از روز شنبه تا پنج‌شنبه از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱:۰۰ بعدازظهر بدون وقفه تنظیم شده است.

براساس مکتوب وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست طالبان، کارمندان ادارات دولتی در نیمه‌ی دوم سال ۱۴۰۲ خورشیدی از روز شنبه تا چهارشنبه بین ساعات ۸:۳۰ دقیقه‌ی صبح تا ۳:۳۰ دقیقه‌ی بعد از ظهر با یک ساعت وقفه‌ی نماز و نان چاشت کار کنند.

همچنین در مکتوب این وزارت دیده می‌شود که در جریان روزهای پنج‌شنبه نیمه‌ی دوم سال ۱۴۰۲ خورشیدی، ساعات کاری کارمندان از ساعت ۸:۳۰ دقیقه‌ی صبح تا ۱:۳۰ دقیقه‌ی بعد از ظهر بدون وقفه تنظیم شده است.

از سوی هم، وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست طالبان گفته است در اداراتی که اوقات کاری متفاوت با این رژیم است، با درنظرداشت خصوصیات کار، شرایط اقلیمی، لوایح و مقررات مربوط به رژیم آغاز و ختم کار کارکنان، رژیم کاری آن‌ها در نیمه‌ی اول سال ۴۰ ساعت در هفته و در نیمه‌ی دوم سال ۳۵ ساعت در هفته باید تنظیم و تطبیق شود.