نمایندگان امریکا با ملاله یوسف‌زی درباره‌ی آموزش دختران در افغانستان گفت‌وگو کردند

توماس وست، نماینده ویژه‌ی امریکا در دیدار با ملاله یوسف‌زی، فعال حقوق بشر اهل پاکستان درباره‌ی آموزش دختران در افغانستان گفت‌وگو کرده است.

در این دیدار رینا امیری، نماینده ویژه‌ی امریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان نیز حضور داشته است.

وست نشست با ملاله را سازنده خوانده و گفته است: «همان‌طوری که بارها و بارها گفته‌ایم، آموزش دختران بهترین کاری است که یک کشور می‌تواند برای بهبود زندگی انجام دهد.»

در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در حال حاضر دختران از آموزش محروم هستند.

قرار است تا سه روز دیگر سال جدید تعلیمی آغاز شود، اما روشن نیست که امسال دختران بالاتر از صنف ششم می‌توانند مکتب بروند یا خیر.

سال گذشته قرار بود تمام دختران به مکتب بروند، اما طالبان در روز بازگشایی مکاتب اعلام کردند که دختران بالاتر از صنف ششم تا امر ثانی منتظر باشند.

طالبان طی ماه‌های اخیر دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران تا امر ثانی تعلیق کردند.

حدود دو هفته می‌شود که دانشگاه‌ها در مناطق سردسیر از جمله کابل تنها به‌روی پسران باز شده‌اند.