عکس: EPA

گزارش حقوق بشر وزارت خارجه امریکا: طالبان در قتل‌های هدفمند و تلافی‌جویانه دست دارند

وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه خود درباره‌ی حقوق بشر گفته است که براساس گزارش‌ها، طالبان در سال ۲۰۲۲ در قتل‌های هدفمند مخالفان خود و در قتل‌های تلافی‌جویانه دست داشتند.

در این گزارش، قتل‌های خودسرانه، ناپدیدکردن اجباری، شکنجه، «رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز توسط طالبان» از موارد نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۲ در افغانستان گفته شده است.

همچنین شرایط بدی نگهداری زندانیان، بازداشت خودسرانه، دخالت در حریم خصوصی، مجازات اعضای خانواده برای تخلفات احتمالی یکی از بستگان، استخدام و استفاده غیرقانونی از کودکان سرباز، محدودیت‌های جدی بر آزادی بیان و خشونت علیه خبرنگاران توسط طالبان و دخالت در آزادی‌های اجتماعی از دیگر موارد نقض حقوق بشر در افغانستان گفته شده است.

در گزارش حقوق بشر وزارت خارجه‌ امریکا آمده است که بی‌توجهی گسترده به حاکمیت قانون و معافیت رسمی برای کسانی که مسئول نقض حقوق بشر هستند، امری رایج زیر حاکمیت طالبان بوده است.

در بخشی از این گزارش اشاره شده است که طالبان در سال ۲۰۲۲ در قتل‌های هدفمند مخالفان و تلافی‌جویانه دست داشتند.

پس از آگست ۲۰۲۱، رهبر طالبان عفو عمومی اعلام کرد که اقدامات تلافی‌جویانه، از جمله علیه مقامات و سایر افراد مرتبط با دولت پیشین را ممنوع می‌کرد؛ اما در گزارش حقوق بشر وزارت خارجه امریکا آمده است که در سال ۲۰۲۲ گزارش‌های معتبری از اقدامات تلافی‌جویانه، از جمله قتل‌های هدفمند و ناپدید‌شدن، وجود داشت.

در این گزارش آمده است که طالبان در حالی که مسئولیت این اقدامات را نمی‌پذیرند، برای پاسخن‌گویی عاملان سوءاستفاده‌ها، اقداماتی را نیز انجام نداده‌اند.

محدودیت علیه زنان و دختران

در گزارش حقوق بشر وزارت خارجه با اشاره به محدودیت طالبان علیه زنان و دختران گفته است که این گروه یک سلسله احکام سرکوبگرانه را صادر کرد که به طور مؤثری از مشارکت زنان و دختران در تحصیل، اشتغال، فعالیت‌های تفریحی و سفرهای مستقل جلوگیری می‌کند.

به نقل از گزارش، پس از تسلط طالبان بر کابل، تقریباً تمام پناهگاه‌های حفاظتی زنان و دختران بسته شد.

اعضای طالبان اظهار داشتند که بازماندگان خشونت باید مسائل مربوط به خانواده خود را حل کنند.

به نقل از گزارش حقوق بشر وزارت خارجه امریکا، از آگست۲۰۲۱، پولیس طالبان زنانی را خشونت مبتنی بر جنسیت گزارش داده بودند، بازداشت کرده‌اند.

در این گزارش آمده است که تجاوز جنسی و خشونت خانگی در قانون تجاوز جنسی جرم انگاری شده است؛ اما برچیدن سیستم قضایی توسط طالبان، اجرای این قوانین را به شدت تضعیف کرده است.

استخدام کودکان به‌عنوان سرباز

در گزارش وزارت خارجه امریکا آمده است که استخدام کودکان به‌عنوان سرباز توسط طالبان و داعش خراسان همچنان ادامه دارد، اما کاهش یافته است.

به نقل از این گزارش، استفاده طالبان و داعش از کودکان در طول سال ۲۰۲۲ کمتر از ۱۲ سال گذشته بود.

طالبان کمیسیونی برای تصفیه صفوف خود ایجاد کرده بودند که اخراج کودکان سرباز بخشی از مسئولیت این کمیسیون بود.

مقامات این گروه از اخراج ده‌ها نفر زیر سن از صفوف شان در برخی از ولایت‌ها نیز خبر داده‌اند.