عکس: ارسالی

خبرنگاران افغانستانی در ایران: نهادهای حامی رسانه‌ها به وضعیت اسفبار ما پایان دهند

چند نفر از خبرنگاران افغانستانی که پس از حاکمیت طالبان به ایران رفته‌، از نهادهای بین‌المللی حامی رسانه‌ها خواسته‌اند که به وضعیت اسفبار و ناپایدارشان پایان دهند.

آنان روز گذشته (سه‌شنبه، ۸ حمل) در یک فضای سربسته دادخواهی کرده‌اند.

خبرنگاران «آواره» در ایران می‌گویند که آنان از سوی کشورهای اعطاکننده‌ی ویزای بشردوستانه و نهادهای بین‌المللی حامی خبرنگاران فراموش شده‌اند.

آنان در پیامی به روزنامه اطلاعات روز گفته‌اند که در ایران نه اجازه‌ی کار دارند و نه اقامت.

خبرنگاران افغانستانی در ایران می‌گویند که زمان ویزای‌شان پایان یافته و آنان در معرض خطر جدی اخراج قرار دارند.

در پیام این خبرنگاران آمده است که به‌دلیل مشکلات اقتصادی و ترس از اخراج، آنان در اضطراب زندگی می‌کنند و دچار تکلیف روحی و روانی شده‌اند.

تعداد زیادی از خبرنگاران افغانستانی در پاکستان نیز بی‌سرنوشت هستند.

سقوط رسانه‌ها، محدودیت‌های طالبان و تهدیدات امنیتی باعث شده که خبرنگاران افغانستان آواره شوند.