عکس: ارسالی

نشرات رادیو «صدای بانوان» در بدخشان از سر گرفته شد

رادیو «صدای بانوان» در ولایت بدخشان که چندی پیش از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان بسته شده بود، دوباره نشرات‌اش را آغاز کرد.

معزالدین احمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان می‌گوید که فعالیت رادیو «صدای بانوان» یک هفته پیش به‌دلیل عدم رعایت قوانین نشراتی، پخش آهنگ در ماه رمضان و فعالیت مردان به‌جای بانوان متوقف شده بود.

او می‌افزاید که اکنون مسئول این رسانه تعهد کرده که از پالیسی نشراتی طالبان پیروی کند.

ناجیه سروش، صاحب‌ امتیاز رادیو «صدای بانوان» در بدخشان مدعی است که نشرات این رسانه به‌دلیل اشتباه یکی از کارمندانش متوقف شده بود.

رادیو «صدای بانوان» در ولایت بدخشان در اوایل روی‌ کارآمدن طالبان هم تعطیل شده بود؛ اما پس از مدتی دوباره به نشرات آغاز کرد. نشرات این رسانه روی موج اف‌ام است.

پس از حاکمیت طالبان، به‌دلیل محدودیت‌های این گروه و چالش اقتصادی، نیمی از رسانه‌های افغانستان تعطیل شده‌اند.